Vt 4 Hartola-Oravakivensalmi: Päällystystöitä valtatiellä 4 Hartolan ja Joutsan välillä 26.9.2022 alkaen

Valtatiellä 4 tehdään päällystystöitä 26.9. alkaen kahdella tieosuudella. Työt ovat osa valtatien 4 parannushanketta Hartolan ja Oravakivensalmen välillä.

Maanantaina 26. syyskuuta aloitetaan päällystystyöt Rusintien eteläisen liittymän ja kiertotien pohjoispään välillä (kartassa alue 1). Työt aiheuttavat muutoksia kaistajärjestelyihin, ja liikennettä ohjataan työmaa-aikaisilla liikennevaloilla. Työalueella on voimassa alennettu nopeusrajoitus. Päällystystyön kesto on arviolta 3 viikkoa, viikot 39–41.

Maanantaina 10. lokakuuta alkavalla viikolla päällystystyöt siirtyvät valtatielle 4 välille kiertotien pohjoinen pää ja Kettuvuori (kartassa alue 2). Nämä päällystystyöt tehdään rakenteilla olevalla valtatiellä ja ne eivät aiheuta haittaa kiertotiellä kulkevalle liikenteelle. Syvänteentien liittymästä on kulku työmaan yli kiertotielle. Päällystystyön kesto on arviolta 2 viikkoa, viikot 41–42.

”Päällystystöitä tehdään maanantaista perjantaihin ja ne pyritään ajoittamaan ruuhka-aikojen ulkopuolelle. Työt aiheuttavat muutoksia kaistajärjestelyihin, ja liikennettä ohjataan työmaa-aikaisilla liikennevaloilla”, kertoo Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta.

Työalueella on voimassa alennettu nopeusrajoitus.

Lisätiedot:

Juha-Pekka Hämäläinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3563, etunimi.sukunimi@vayla.fiMarkku Hokkanen, projektipäällikkö, GRK Infra Oy, puh.  050 056 1906, etunimi.sukunimi@grk.fi

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt-4-hartola-oravakivensalmiwww.facebook.com/Vt4HartolaOravakivensalmi

Vt 4 Hartola–Oravakivensalmi-hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää pohjaveden pilaantumisriskiä ja meluhaittoja. Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä päätieyhteyksiä ja tavaraliikenteen pääväylä etelä-pohjoissuunnassa, joka kuuluu Euroopan unionin määrittelemään TEN-T-ydinverkkoon. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 26 miljoonaa euroa.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.