Valtiovarainministeriön talousarvioesitys kääntäisi perustienpidon rahoituksen ja yksityistieavustusten käyrät uudelleen alaspäin

Yksityistieavustuksiin on kuluvana vuonna varattu rahoitusta 20 miljoonaa euroa ja valtiovarainministeriön esitys ensi vuodelle on reilun kolmanneksen pienempi eli 13 miljoonaa euroa. Tieyhdistyksen mielestä yksityisteiden rahoitus pitäisi säilyttää vähintään nykyisellä tasolla.

”Kolmanneksen leikkaus yksityistierahoihin on hämmentävä ehdotus tilanteessa jossa kansatalouteen tarvitaan tuloja enemmän kuin aikoihin, ihmettelee johtaja Simo Takalammi Suomen Tieyhdistyksestä.

”Yksityistiet ylläpidetään yksityisin voimin, mutta esimerkiksi niiltä lähtevät puukuljetukset ruokkivat koko maan taloutta”, muistuttaa Takalammi.

Kuluvana vuonna perustienpidon rahoitus saatiin nostettua  tavanomaiselle tasolle vuoden 2019 ennätyssurkean tilanteen jälkeen. Nyt perustienpidon rahoitusta ollaan jälleen vähentämässä 41 miljoonalla eurolla.

”Perustienpidon rahoituksen ei pidä olla talousarvion jouston kohde.  Perustienpidosta tinkiminen ja silmien ummistaminen tiestön huonolle kunnolle ei ongelmia poista vaan siirtää ja kasvattaa niitä. Perustienpitoon käytettävää rahoitusta pitäisi edelleen nostaa tämän vuotisesta, ei laskea”, toteaa Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen.

Tieyhdistyksen mielestä on positiivista, että vuoden 2020 lisätalousaviossa aloitetut investointihankkeet ovat jatkumassa vuonna 2021.

”Suomalainen tie tehdään Suomessa ja sen hyödyt tulevat suomalaisille. Rakentamisella elvytetään kotimarkkinoita. Ala on edelleen hyvin työvoimavaltaista, joten työllisyysvaikutukset ovat suuret”, toteaa Raitanen.

Lisätietojatoimitusjohtaja Nina Raitanen p. 040 7 442 996johtaja, yksityistieasiat, Simo Takalammi p. 0400 167 170

Lisätietoa tieverkon merkityksestä yhteiskunnalle:

https://www.tieyhdistys.fi/site/assets/files/1727/kohti_laadukasta_tieverkkoa_min.pdf

https://www.tieyhdistys.fi/site/assets/files/1727/suomen_yksityistieverkko_matalaresoluutio.pdf