Valtioneuvosto antoi asetuksen ajopiirtureiden käyttämisestä

Liikennepalvelulain tullessa voimaan 1.7.2018 ajopiirtureiden käyttöä ja ajopiirturikorttien myöntämistä koskevat asetukset kumoutuvat. Asetukset ovat kuitenkin pääosin vielä tarpeellisia, joten ne annetaan uudelleen, mutta ajantasaistettuina.

Valtioneuvosto antoi asetuksen ajopiirturin käyttämisestä ja ajopiirturikortin myöntämisestä 27.6.2018.  Asetus tulee voimaan 1.7.2018. 

Teuraseläinkuljetusten kilometrirajoitus nostetaan samassa yhteydessä 50 kilometristä 100 kilometriin. Tämä on EU:n sallima enimmäismäärä.

Ajopiirturikortteja käytetään kuljettajien ajoaikasäädösten valvontaan. Uusimpien ajopiirtureiden toiminta perustuu siinä käytettävien ajopiirturikorttien käyttöön.