Valtatie 4 on suljettu Kiiminkijoen ylittävän sillan kohdalla

Valtatiellä 4 Kiiminkijoen ylittävä väliaikainen kiertotiesilta on suljettu ja liikenne ohjataan toistaiseksi kiertotielle. Kiertotie on opastettu maastoon.  

Viime päivien sateet ovat nostaneet Kiiminkijoen vedenpintaa ja virtausta tänään voimakkaasti, mikä on vaurioittanut väliaikaisen sillan perustuksia. Liikenne ohjataan valtatieltä toistaiseksi kiertotielle. Vaurioiden laajuus ja väliaikaisen sillan korjausaikataulu ei ole vielä selvillä. Liikenteen ohjaaminen kiertotielle aiheuttaa paikallisesti ruuhkaa.

Lisätietoa:Projektipäällikkö Jukka Päkkilä p. 0295 34 3755

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.