Vahva tuki ammattidieselille auto- ja tiealan sekä kaupan järjestöiltä

Suomi on pitkien etäisyyksien maa ja taloutemme rakentuu viennin varaan. Kohonneet polttoainekustannukset osuvat meihin kipeämmin kuin kilpailijamaihin. Heikentynyt kilpailukyky vaikeuttaa kaikkia investointeja ja uhkaa johtaa kuluttajahintojen nousuun. Siksi enemmistö Auto- ja tieforumin (ATF) jäsenjärjestöistä asettuu tukemaan ammattidieselin käyttöönottoa.

Dieselin hinnannousun taustalla on öljyn ja erityisesti uusiutuvan dieselin maailmanmarkkinahinnan nousun, kotimaisten veropäätösten ja uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen noston yhteisvaikutus. Jopa kahden euron tuntumaan kivunnut dieselin litrahinta vaikeuttaa sekä tavara- että henkilöliikenteen toimintaa, heikentäen kannattavuutta ja investointikykyä. Kustannusnousu heikentää myös teollisuuden ja kaupan kilpailukykyä, ja voi pahimmillaan vaikuttaa teollisuuden sijoittautumispäätöksiin. Tämä kehitys tulee torjua.

– Suomesta ponnistetaan maailmalle pitkien kuljetusetäisyyksien ja korkean polttoainehinnan muodostamalta takamatkalta. Globaaleilla markkinoilla lisäkustannusta ei pääsääntöisesti voida viedä vientituotteiden hintoihin, ammattidieselillä vahvistettaisiin kotimaan kuljetusten lisäksi vientiteollisuuden kilpailukykyä, sanoo Alina Koskela Metsäteollisuus ry:stä. 

Allekirjoittajajärjestöt muistuttavat, että kaksi kolmasosaa tavaraliikenteen tarvitsemasta energiasta kuluu painavissa ja pitkissä ajoneuvoyhdistelmissä. Raskaat kuljetukset ovat ympäristöystävällinen ratkaisu, sillä päästöt tavaratonnia kohden ja tiestön kuormitus ovat niissä pienemmät kuin useammissa pienemmissä kuljetusyksiköissä kuljettaen. Näissä kuljetuksissa diesel on tällä hetkellä ainoa vaihtoehto. Siksi polttoaineen hinnan nousu nostaa kuljetuskustannuksia vailla ohjausvaikutusta vihreämpiin vaihtoehtoihin.

Ammattidiesel tarkoittaa kuorma- ja linja-autoille tankatuista litroista maksettavaa veronpalautusta, mikä alentaisi yritysten kustannuksia ja mahdollistaisi kotimaisen kuljetus- ja logistiikkatoimialan kilpailukyvyn säilymisen. EU:n hyväksymä ammattidieseljärjestelmä on nyt käytössä kahdeksassa EU-maassa. Veronpalautuksen taso on EU-maista korkein Belgiassa.

– Tulevaisuudessa logistiikan kustannuksia lisäävät myös EU-tasolla tehtävät ratkaisut. Samaan aikaan kuljetusyrittäjien pitäisi pystyä investoimaan puhtaampaan kalustoon liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Siksi Keskuskauppakamari kannattaa ammattidieselin käyttöönottoa, sanoo johtava asiantuntija Päivi Wood.

Ammattidieseliä kannattavat Auto- ja tieforumin jäsenjärjestöt pitävät tärkeänä, että kuljetustoimialan toimintaedellytykset turvataan. Mukana on myös tahoja, joiden jäsenet eivät hyötyisi siitä suoraan. Järjestöt muistuttavatkin, että ammattidiesel ei ratkaisisi kaikkea yritystoiminnassa käytettävän dieselin merkittävää hinnannousua, sillä se kohdistuisi vain raskaaseen kuorma-autoliikenteeseen. Ammattidieselin ulkopuolelle jäisivät muun muassa koko taksiliikenne ja pakettiautolla tehtävä tavaraliikenne sekä myös osin koneurakointi, joissa hyödynnetään dieseliä.

– Ammattidieselille tullut tuki kertoo siitä, että logistiikkatoimialan kustannustaakka ja sen kerrannaisvaikutukset koko yhteiskuntaan nähdään laajalti. Moni elinkeino on riippuvainen kumipyöräliikenteestä, toteaa SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Järjestöjen ohella useampi eduskuntapuolue on ilmaissut tukensa ammattidieselille.

Aineistoa

Auto- ja tieforumin jäsenjärjestö Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tehnyt ammattidieselin käyttöönotosta esityksen valtiovarainministeriölle ja julkaissut siitä raportin.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n esitys ammattidieselin käyttöönotosta SuomessaAmmattidiesel käyttöön -raportti

Suomen tieyhdistys | Auto- ja tieforum (ATF)

Ammattidieseliä kannattavat ATF:n jäsenjärjestöt:

Autoalan Keskusliitto, AKLAutotuojat ja -teollisuusInfraKaupan LiittoKeskuskauppakamariKoneyrittäjätLogistiikkayritysten LiittoMaa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto, MTKMetsäteollisuusMyynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMASF-CaravanSuomen Kuljetus ja Logistiikka, SKALSuomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGYSuomen TaksiliittoSuomen TieyhdistysTeknisen Kaupan liitto

 

Lisätietoja:

Lausunnot tiedotteessa:Alina Koskela, logistiikkapäällikkö, Metsäteollisuus, 046 921 9460, alina.koskela@forestindustries.fiPäivi Wood, johtava asiantuntija, liikenne- ja elinkeinopolitiikka, Keskuskauppakamari, puhelin 050 478 3990, paivi.wood@chamber.fiAnssi Kujala, toimitusjohtaja, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, puhelin 0400 567 925, anssi.kujala@skal.fi

Kaikki yhteyshenkilötAutoalan Keskusliitto, AKL, Pekka RissaAutotuojat ja -teollisuus, Tero KallioINFRA, Paavo SyrjöKaupan Liitto, Simo HiilamoKeskuskauppakamari, Päivi WoodKoneyrittäjien Liitto, Matti PeltolaLogistiikkayritysten Liitto, Pekka AaltonenMaa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto, MTK, Markus LassheikkiMetsäteollisuus, Alina KoskelaMyynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, Marko HovinmäkiSF-Caravan, Timo PiilonenSuomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL, Anssi KujalaSuomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY, Markku HenttinenSuomen Taksiliitto, Timo KoskinenSuomen Tieyhdistys, Nina RaitanenTeknisen Kaupan liitto, Markku Uitto