Uusien autojen ensirekisteröinnit jäivät lokakuussa lähes viidenneksen viime vuoden tasosta

– automaattivaihteistot ovat yhä yleisempiä

Lokakuussa ensirekisteröitiin 7 499 henkilöautoa, joka on 20,0 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Koronatilanteen aiheuttama tilauskannan nopea aleneminen kevätkaudella kuristaa edelleen rekisteröintilukemia. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin lokakuun loppuun mennessä 80 903, joka on 16,9 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Käytettyjen henkilöautojen kauppa oli lokakuussa viime vuoden tasolla.

Lokakuun mollivoittoisissa rekisteröintitilastoissa poikkeuksen muodostivat pakettiautojen ja pienten kuorma-autojen rekisteröintilukemat. Pakettiautoja ensirekisteröitiin lokakuussa 1 214, mikä on 8,0 prosenttia enemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Lokakuun loppuun mennessä on ensirekisteröity 10 430 pakettiautoa, mikä on 16,9 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Pieniä alle 6 tonnin kuorma-autojen rekisteröintien määrä kasvoi lokakuussa 23,9 prosenttia viime vuoteen nähden. Pieniä kuorma-autoja on alkuvuoden aikana ensirekisteröity 713, joka jää 1,5 prosenttia viime vuoden lukemista.

Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin kaikkiaan lokakuussa 337, mikä on 8,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Tänä vuonna on ensirekisteröity 2 820 kuorma-autoa, joka on 19,5 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Yli 16 tonnin kuorma-autoja on koko vuonna rekisteröity 1 916, mikä on 25,2 prosenttia alempi lukema kuin viime vuonna. Keskikokoisia 6–16 tonnin kuorma-autoja on ensirekisteröity 191, joka on 12,8 prosenttia viime vuotta vähemmän

Koronapandemian vaikutukset näkyvät edelleen rajuina linja-automarkkinassa. Linja-autoja on lokakuun loppuun mennessä ensirekisteröity yhteensä 252. Rekisteröintien määrä on 46,9 prosenttia pienempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Käyttövoimien monipuolistuminen ja teknologian kehitys näkyvät uusien autojen valikoimassa

Tänä vuonna ensirekisteröidyistä autoista hieman alle puolet on ollut bensiiniautoja ja noin 14 prosenttia dieselautoja. Ladattavien autojen osuus on ollut noin 17 prosenttia. Hybridiautojen, joita ei ladata ulkoisesta verkosta, osuus on ollut noin 19 prosenttia. Kaasuautojen osuus on tänä vuonna ollut noin 2 prosenttia ensirekisteröinneistä. Lokakuussa ladattavien autojen osuus tasaantui hieman edellisiin kuukausiin nähden.

Kaiken kaikkiaan tänä vuonna ensirekisteröidyistä autoista noin 62 prosenttia on hankittu kotitalouksiin ja noin 38 prosenttia on yritysten hankkimia autoja. Ladattavia hybridejä ja dieselautoja hankitaan yleisimmin yritysautoina, kotitaloudet sen sijaan hankkivat yrityksiä useammin bensiiniautoja ja täyssähköautoja.

Automaattivaihteistot ovat yhä yleisempiä ensirekisteröinneissä. Tänä vuonna ensirekisteröidyistä henkilöautoista enää noin viidenneksessä on ollut manuaalivaihteisto. Automaattivaihteistojen osuus on kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana. Vielä vuonna 2015 lähes puolet uusista autoista myytiin manuaalivaihteisena.

Noin viidennes uutena ensirekisteröidyistä autoista on tänä vuonna ollut nelivetoisia. Nelivetoisten autojen osuus kasvoi hieman viime vuosikymmenellä. Kasvu on pysähtynyt noin viidenneksen osuuteen vuonna 2018.

Pakettiautot ovat aiempaa kookkaampia

Pakettiautojen kysyntä on viime vuosina yhä selvemmin kohdistunut raskaimpiin kokonaismassaltaan yli 3 tonnin autoihin. Tänä vuonna ensirekisteröidyistä pakettiautoista noin 85 prosenttia on ollut kokonaismassaltaan vähintään 3 tonnia. Raskaimpien 3,2–3,5 tonnin pakettiautojen osuus on kasvanut tänä vuonna 43 prosenttiin ensirekisteröidyistä pakettiautoista, kun osuus vielä vuonna 2015 oli noin neljänneksen luokkaa. Suomessa autoverotus ohjaa pakettiautohankintoja raskaimpaan kokoluokkaan, sillä pakettiautojen autoveroprosentista tehdään kokonaismassaan perustuva vähennys.

LisätietojaLokakuun ensirekisteröintitilastotKäytettyjen autojen myyntitilastotEnsirekisteröityjen autojen käyttövoimatilastot

toimitusjohtaja Tero Kallio, Autotuojat ja -teollisuus ry, p. 040 729 4513, tero.kallio@autotuojat.fitoimitusjohtaja Pekka Rissa, Autoalan Keskusliitto ry, p. 0500 417 300, pekka.rissa@akl.fi

Autoalan Tiedotuskeskus on autoalan suurimpien toimialajärjestöjen palvelu- ja informaatiokeskus, jonka tehtävänä on tuottaa tietoa tieliikenteestä sekä autokaupan, autoteollisuuden, korjaamojen, katsastuksen ja autokierrätyksen toimialoilta. Tiedotuskeskuksen omistavat Autoalan Keskusliitto ja Autotuojat ja -teollisuus ry.