Uusi tieliikennelaki tuo vähimmäisnopeusliikennemerkin

Vähimmäisnopeusmerkin tavoitteena on ennen kaikkea liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden varmistaminen. Määriteltyä vähimmäisnopeutta hitaammin ajaminen on tietyissä tilanteissa jatkossakin perusteltua ja laillista.

Kesäkuun alussa voimaan astuvan uuden tieliikennelain myötä käyttöön tulee vähimmäisnopeusliikennemerkki. Merkillä määritetään nopeus, jota ei saa alittaa, ellei liikennetilanne muuta edellytä. Näin saadaan estettyä esimerkiksi hitaiden ajoneuvojen kuljettaminen kovavauhtisemmilla teillä, jotka eivät kuitenkaan ole moottori- tai moottoriliikenneteitä.

”Merkin tarkoituksena on nimenomaan sulkea tiettyjä ajoneuvoja pois joiltakin tieosuuksilta. Vähimmäisnopeusmerkki on välillä vähän harhaanjohtavasti yhdistetty alinopeudella ajamiseen ja siitä sakottamiseen”, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen toteaa.

”Edelleenkin siis muun muassa liikennetilanteen tai sää- ja keliolosuhteiden edellyttäessä saa ajaa määriteltyä vähimmäisnopeutta hitaammin. Muuta liikennettä ei saa kuitenkaan estää eikä haitata ajamalla tarpeettoman hitaasti tai jarruttamalla yhtäkkiä.”

Vähimmäisnopeusmerkin voimassaolo voidaan myös kohdentaa vain tietyille ajokaistoille. Näin esimerkiksi ohituskaistat ja kaksi- tai useampikaistaisten teiden vasemmanpuoleisimpia kaistoja saadaan nopeampien ajoneuvojen käyttöön.

Vähimmäisnopeuden päättyminen ilmaistaan ”vähimmäisnopeus päättyy” -liikennemerkillä. Vähimmäisnopeusvaatimuksen avulla pyritään parantamaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Sen ansiosta samaa tieosuutta tai ajokaistaa käyttävien ajoneuvojen nopeuserot pienenevät, jolloin liikennetilanteet ovat ennalta-arvattavampia.

Vähimmäisnopeus liikennesääntönä on uusi eikä siitä ole vielä oikeuskäytäntöä. Autoliitto on tehnyt aiheesta videon, jonka voit katsoa Autoliiton YouTube -kanavalta www.youtube.com/watch?v=VZr103agl7w

Lisätietoja:Autoliitto, Teppo Vesalainen, koulutuspäällikköPuh. 044 585 9313, teppo.vesalainen(at)autoliitto.fi

Autoliitto, Jukka Tolvanen, viestintäpäällikköPuh. 040 751 1173, jukka.tolvanen(at)autoliitto.fi