Uusi määräys: Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut 29.3.2019 määräyksen Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot.

Määräys tulee voimaan 5.4.2019.

Määräyksellä kumotaan aiempi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin määräys Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot (TRAFI/4592/03.04.03.00/2015).

Määräyksen voimaan tulon jälkeen on tullut esiin eräitä määräyksen korjaus- ja tarkennustarpeita. Uuden määräyksen tarkoituksena on selkeyttää määräystä siten, että sen tulkinta helpottuu, sekä tehdä sellaisia muutoksia, jotka alentavat toimijoille erikoiskuljetuksista aiheutuvia kustannuksia ja helpottavat niihin liittyvää työtä. Määräykseen tehdään lisäksi ajoneuvojen käytöstä tiellä annetussa asetuksessa (1257/1992) säädettyjen tiellä yleisesti sallittujen mittojen ja massojen kasvattamisen vuoksi tarpeelliset muutokset.

Määräystä sovelletaan erikoiskuljetuksiin. Erikoiskuljetusajoneuvo voi olla tarkoitettu kuljetettavaksi kuormaamattomana, kuljettamaan jakamatonta kuormaa tai valmistettu erikoiskäyttöön.

Lisätietoja:

Tarkastaja Tuomas Peltokangas, p. 029 534 5523, tuomas.peltokangas(at)traficom.fiErityisasiantuntija Juhani Puurunen, p. 050 384 3088, juhani.puurunen(at)traficom.fiLakimies Niina Kallio-Nordlund, p. 029 534 7153, niina.kallio-nordlund(at)traficom.fi

Tiedote Traficomin sivuilla