Uusi älykäs ajopiirturi ei tule vielä käyttöön itärajan ylittävässä liikenteessä

Uusi älykäs ajopiirturi otetaan käyttöön EU-alueella 15.6.2019. Älykäs ajopiirturi ei kuitenkaan tule heti käyttöön EU-maiden ulkopuolisella AETR-alueella, kuten alun perin oli ajateltu, mikä kuljetusyritysten tulee ottaa huomioon liikennöitäessä näihin maihin.

Älykäs ajopiirturi otetaan käyttöön kaikissa uusissa yli 3,5 kokonaismassatonnin kuorma-autoissa ja yli 9 matkustajapaikan linja-autoissa 15.6.2019 lähtien EU-alueella. Ns. AETR-maissa eli eurooppalaista sopimusta henkilöstön työskentelyssä kansainvälisissä maantiekuljetuksissa noudattavissa maissa älykästä digipiirturia ei kuitenkaan vielä oteta käyttöön.”AETR-sopimusta ei pystytty 15.6.2019 mennessä uusimaan älykkään ajonvalvontalaitteen osalta, joten laite ei kelpaa valvonnan välineeksi EU:n ulkopuolisissa AETR-maissa. Kuljetusyritysten tulisi huomioida tämä liikennöitäessä kyseisiin maihin ja suosittelemmekin näissä maissa liikennöintiä ajoneuvoilla, jotka on varustettu aiempien sukupolvien ajonvalvontalaitteilla”, kertoo ammattiliikenteen ja kuljetusten johtava asiantuntija Mikko Västilä.AETR-sopimuksen neuvottelut jatkuvat älykkään ajopiirturin osalta.

Taustatietoa muutoksesta

Kaikki EU-alueella 15.6.2019 jälkeen käyttöönotettavat, uudet kuorma- ja linja-autot varustetaan uuden sukupolven digitaalisella ajonvalvontalaitteella (älykäs digipiirturi). Piirturi kuuluu uusien, kokonaismassaltaan yli 3500 kg olevien kuorma-autojen ja linja-autojen (9 tai yli matkustajapaikkaa) perusvarustukseen 15.6.2019 lähtien automaattisesti, eikä se vaadi kuljetusyritykseltä erityisiä toimenpiteitä.Vanhemman sukupolven digitaalisen ajopiirturin kuljettaja- sekä yrityskortit sopivat myös älykkääseen ajopiirturiin, eikä niitä tarvitse uusia älykkään ajopiirturin vuoksi. Älykkääseen ajopiirturiin on kuitenkin suunniteltu tieto-ominaisuuksiltaan erilaiset kortit, jotka voidaan ottaa käyttöön normaaleiden korttien uusimissyklien yhteydessä (5 vuotta).Uuden laitteen käyttöönoton taustalla on yhteiseurooppalaisten kuljetusmarkkinoiden tasapuolisen kilpailun tukeminen ja harmaan talouden torjunta. EU:n kuljetusmarkkinoiden tämänhetkiset merkittävimmät haasteet liittyvät ajo- ja lepoaikasäädösten rikkomiseen, laittomaan kabotaasiin sekä kuljettajien palkka- ja sosiaaliturvan ongelmiin. Uudella älykkäällä piirturilla pyritään tehokkaammin poistamaan näitä haasteita.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Mikko Västilä, p. 029 534 5584, mikko.vastila(at)traficom.fi