Työryhmä selvittämään liikenteen verotuksen kehittämistä pitkällä aikavälillä

Valtiovarainministeriön työryhmä selvittää liikenteen verotuksen uudistamistarpeita ilmastotavoitteiden ja valtiontalouden näkökulmasta. Tarkastelu koskee hallituskautta pitempää aikaväliä.

Työryhmän tehtävänä on arvioida liikenteen nykyisen verojärjestelmän sekä muiden verokeinojen ja veronluonteisten maksujen toimivuutta ja vaikutuksia.

Työryhmä antaa suosituksia tarvittavista verotoimista päästöohjauksen tehostamiseksi ja veropohjan turvaamiseksi. Lisäksi ryhmä selvittää keinoja toteuttaa päästövähennyksiä työsuhde-etujen verotuksen muutoksilla. Työryhmä voi antaa erillisen väliraportin työsuhde-etujen veromuutoksista.

Työ liittyy hallitusohjelman tavoitteeseen vähentää liikenteen päästöjä. Suomen tavoitteena on vähintään puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Verotus vain yksi ohjauskeino

Valtiovarainministeri Mika Lintilä toteaa, että verotus on vain yksi osa taloudellista ohjausta päästöjen vähentämiseksi. Tavoitteet vaativat ministerin mukaan laajaa valikoimaa muitakin keinoja.

”On hyvä muistaa, että jo liikenteen nykyinen verojärjestelmä pohjautuu pääosin hiilidioksidipäästöihin. Työryhmän tehtävänä on nyt arvioida, ovatko nämä keinot tehokkaita pitkällä aikavälillä. Samalla ryhmä pohtii, miten verotulot turvataan jatkossakin. Hallitusohjelman mukaisesti työssä otetaan huomioon myös sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja alueellinen tasa-arvo, ministeri Lintilä linjaa.

Asiantuntijatyöryhmä kuulee keskeisiä sidosryhmiä ja muita toimijoita

Työryhmään osallistuu asiantuntijoita valtiovarainministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Verohallinnosta sekä Liikenne- ja viestintävirastosta. Työryhmä kuulee työnsä tueksi tutkijoita, etujärjestöjä ja keskeisiä sidosryhmiä.

Työryhmän toimikausi alkaa syyskuun alussa ja päättyy 1. maaliskuuta 2021.

Asettamispäätös ja muut hankkeen asiakirjat (hankesivut)

Lisätietoja:Työryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen, puh. 02955 30719, markus.teravainen@vm.fiValtiovarainministerin veropoliittinen erityisavustaja, Ann-Mari Kemell puh. 040 180 1600, ann-mari.kemell@vm.fi