Työryhmä laatimaan tiekarttaa fossiilittomaan liikenteeseen

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin on asettanut työryhmän valmistelemaan Suomen tiekarttaa kohti fossiilitonta liikennettä. Työryhmän toimikausi on 1.11.2019-30.10.2020.

Pääministeri Rinteen hallitus on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää monipuolisia toimia ja kaikkien liikenteen toimijoiden sitoutumista päästöjen vähentämiseen.– Tavoitteena on luoda keinovalikoima, jolla liikenteen päästöt saadaan puolitettua seuraavan vuosikymmenen aikana. Ratkaisujen on oltava ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Työhön on kutsuttu mukaan laaja joukko yhteiskunnan eri toimijoita ja toivon toimialalta vahvaa sitoutumista päästöjen vähentämiseen, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin.Työryhmätyön tehtävänä on määrittää tarvittavat askelmerkit matkalla kohti fossiilitonta liikennettä ja arvioida eri toimenpiteiden kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tiekarttaan kootaan myös liikenteen eri toimialojen sitoumukset päästöjen vähentämisestä.

Liikenteen päästövähennysten kriittisyys on korostunut viime vuosina, sillä liikennesektorilla on teknologian ja polttoaineiden kehittymisen myötä paljon potentiaalia vähentää päästöjä. Liikenteen päästöt muodostivat viidenneksen Suomen kokonaispäästöistä vuonna 2018. Tieliikenne muodostaa valtaosan liikenteen päästöistä, yli 90 prosenttia. Merenkulun päästöt ovat noin neljä prosenttia ja kotimaan lentoliikenteen päästöt noin kaksi prosenttia. Lentoliikenne on osa EU:n päästökauppaa. Raideliikenne muodostaa alle prosentin liikenteen päästöistä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriön verkko-osaston osastopäällikkö, ylijohtaja Sabina Lindström ja siinä on jäseniä ministeriöistä, järjestöistä ja yrityksistä. Työryhmässä ovat mukana Ammattiliitto Pro, Autoliitto ry, Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry, Autotuojat ry, Biokierto ry, Energiateollisuus ry, Ficom ry, Finavia Oyj, Finnair Oyj, ITS Finland ry, Kuntaliitto, Liikenne- ja viestintävirasto, Linja-autoliitto, Logistiikkayritysten liitto ry, Meriteollisuus ry, Pyöräliitto, SKAL, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen satamaliitto ry, Suomen varustamot ry, Taksiliitto, Teknologiateollisuus ry, Väylävirasto ja VR-Yhtymä Oy, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö. Lisäksi ryhmään kuuluu asiantuntijajäseniä Ilmastopaneelista, Sitrasta ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä. Työryhmän kokoonpanoa voidaan tarvittaessa täydentää toimikauden aikana.Työryhmään pyydettiin edustajaa myös WWF:ltä ja asiantuntijajäsentä Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.

Mitä seuraavaksi?

Työryhmä aloittaa työnsä marraskuussa. Fossiilittoman liikenteen tiekartasta järjestetään erilaisia kuulemistilaisuuksia ja lausuntokierros. Valtioneuvoston yleisistunnon on tarkoitus käsitellä tiekartta syksyllä 2020. 

Lisätietoja:

Ministeri Marinin erityisavustaja Henrik Haapajärvi, p 050 339 2604Osastopäällikkö Sabina Lindström, p. 040 527 6103Yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101etunimi.sukunimi@lvm.fi

Lisätietoa työryhmästä löytyy Hankeikkunasta: https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM050:00/2019

Tiedote lvm.fi-palvelussawww.lvm.fi/-/tyoryhma-laatimaan-tiekarttaa-fossiilittomaan-liikenteeseen-1022320 

Peru tilaus tai muokkaa tilaustietojasiwww.lvm.fi/peru_tai_muokkaa 

Ministeriön yhteystiedotwww.lvm.fi/yhteystiedot 

Ministeriö Facebookissa ja Twitterissäwww.facebook.com/lvmfiwww.twitter.com/lvmfi