Tietöistä kertovat liikennemerkit tulee huomioida erityisen tarkkaan

Kunnon opasteet turvaavat työmaa-aikaista kulkemista. Kuva: Tomi Rossi/Liikenneturva

Tietyömerkit varoittavat tien päällä liikkujia poikkeavien olosuhteiden ja liikennejärjestelyjen lähestymisestä. Tietyömailla nopeusrajoituksia alennetaan turvallisuuden vuoksi. Myös muita liikennemerkkejä on syytä katsella erityisen tarkkaan, sillä liikennejärjestelyt ja väistämisvelvollisuudet ovat työmaa-ajaksi saattaneet muuttua aiemmin vallinneesta tilanteesta. Liikenneturva muistuttaa, että tietyötyömaiden kohdalla vaaditaan erityistä huolellisuutta, tutullakaan reitillä ajaminen ei ole turvallista ”vanhasta muistista”.

Tietöitä tehdään paremman liikenneympäristön rakentamiseksi

Liikenneympäristön rakentaminen ja väliaikaiset liikennejärjestelyt työmaa-aikana herättävät monenlaisia tunteita. Vaikka lopputuloksena on aiempaa parempi liikenneympäristö, niin silti väliaikaiset liikennejärjestelyt alempine nopeusrajoituksineen ja hidasteineen saattavat herättää ärtymystä. Yhdeksän kymmenestä Liikenneturvan kyselyyn* vastanneesta pitää kuitenkin tärkeänä noudattaa tietyömaiden nopeusrajoituksia.

Työmaiden kohdalla oikean tilannenopeuden merkitys korostuu, sillä työmaa-alueella liikkuu ohi ajavan liikenteen lisäksi työkoneita sekä tien päällä työtään tekeviä tienrakentajia.

”Tietyömaiden liikennemerkkejä ja muita opasteita onkin syytä noudattaa sekä oman että tien päällä työtä tekevien turvallisuuden takaamiseksi. Turvallisuuden kannalta tärkeää olisi se, että kuljettajat laskevat ajonopeuden sellaiseksi, mitä liikennemerkeillä osoitetaan. Näin voi myös paremmin varautua poikkeaviin tilanteisiin”, muistuttaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa.

Liikenneympyrän liikennesäännöt pätevät myös tietöiden kohdalla

Liikenneympyrät voivat toimia tietöiden kohdalla väliaikaisina risteysjärjestelyinä.

Liikenneympyrä on varustettu lähestyvistä suunnista väistämisvelvollisuudesta kertovalla liikennemerkillä (kärkikolmio), jolloin liikenneympyrään saapuvien on väistettävä sekä pyöräilijöitä, kävelijöitä ja mopoilijoita että ympyrässä jo olevaa ajoneuvoliikennettä. Ympyrästä poistuvien ajoneuvojen on näytettävä suuntamerkki oikealle ja väistettävä tietä ylittävää jalankulkijaa, polkupyöräilijää ja mopoilijaa. Isommissa liikenneympyröissä voi olla kaksi ajokaistaa, jolloin kaistaa vaihdettaessa on näytettävä suuntamerkki. Suuntamerkin näyttämisellä annetaan tarpeellista tietoa omista kääntymisaikeista muille ympyrään saapuville moottoriajoneuvojen kuljettajille sekä pyöräilijöille ja jalankulkijoille, jos ympyrä on varustettu risteävillä suojateillä ja pyörätien jatkeilla.

Kunnon opasteet turvaavat työmaa-aikaista kulkemista

Suurin osa haavereista tapahtuu henkilöautoilijoille, mutta myös pyörällä tai jalan kulkevien on syytä olla tarkkaavaisia työmaiden lähettyvillä. Työmaalla saattaa kohdata rutiinista poikkeavia tilanteita. Tuttua pyörätietä tai jalkakäytävää ei välttämättä pääsekään käyttämään normaalisti tai työvälineet voivat hankaloittaa kulkijan näkyvyyttä. Työmaiden merkinnät eivät aina ole jalankulkijan ja pyöräilijän näkökulmasta riittäviä. Urakoitsijoiden tulisikin pitää huolta kaikkien liikenteen muotojen huomioimisesta. ”Jos opasteet ovat loogisia ja selkeitä, vaaratilanteita ja hermojen kiristymistä voidaan välttää. Vähemmän kiireelliset palautteet voi antaa Väyläviraston Liikenteen asiakaspalveluun tai kunnan palautekanaviin. Kiireellisissä asioissa toimii ainakin maanteiden osalta tienkäyttäjän linja”, muistuttaa Piippa. Tarkemmat ohjeet palautteen antamiseen löytyvät Väyläviraston sivuilta.

Muista nämä kun ajat tietyömaa-alueelle1.    Jätä kiire pois ja noudata liikennemerkissä mainittua nopeusrajoitusta.2.    Keskity liikenteeseen ja huomioi liikennemerkit ja opasteet.3.    Ennakoi ja varaudu poikkeaviin tilanteisiin.4.    Ota huomioon sekä työtään tekevät ihmiset että muut tienkäyttäjät.

Liikenneturvan kyselyyn* vastanneista yhdeksän kymmenestä (90 %) onkin täysin tai melko samaa mieltä siitä, että tietyömaiden kohdalla on tärkeää noudattaa nopeusrajoituksia. Toisaalta samojen vastaajien joukosta joka neljäs (25 %) oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että tietyömaiden kohdalla nopeusrajoitukset ovat liian matalia.

*Liikenneturva selvitti suomalaisten näkemyksiä kyselytutkimuksella touko-kesäkuun vaihteessa 2019. Tutkimuksen toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar Oy ja siihen vastasi yhteensä 1082 vastaajaa, joista autoilevia oli 78 prosenttia.