Tiemerkintätyöt ovat alkaneet Itä-Suomessa (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo)

Tiemerkintätyöt ovat alkaneet Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla. Tiemerkintöjen ylläpitoon ja uusiin tiemerkintöihin käytetään tänä vuonna Itä-Suomessa noin 3,8 milj. euroa.

Tiemerkintätöiden aikataulu

Tiemerkinnät on aloitettu alemman tieverkon keskiviivojen sekä suojateiden ylläpitotöillä. Tieverkolle toteutettavat täristävien merkintöjen jyrsinnät tehdään tiemerkintätöiden yhteydessä. Täristäviä merkintöjä tehdään uudelleen päällystyskohteilla ennen uutta tiemerkintää.

Tiemerkintätöiden vaarallisuus

Tiemerkitsijän työympäristö on erittäin vaarallinen, kun työtä tehdään liikenteen seassa. Autoilijoilta vaaditaan erityistä tarkkaavaisuutta ja malttia, kun lähestytään tiemerkintätyömaita. Tiemerkintäkoneen varoitusvalot viestivät autoilijoille, että vauhtia on syytä hiljentää ja on keskityttävä liikenneympäristön havainnointiin. Tiemerkintäkoneen liikenteenohjauslaitteet ilmoittavat kummalta puolen ohitus tulee suorittaa. Mikäli kone tekee parhaillaan ajosuunnalle tarkoitettua sulkuviivaa, ei sitä saa tieliikennelain mukaan ylittää. Tiemerkintäkoneen kuljettaja antaa takana tulijoille tietä mahdollisuuden tullen.

Vaahto tiellä varoittaa tuoreesta tiemerkinnästä

Tiemerkintätyöstä voi hetkellisesti aiheutua häiriötä yleiselle liikenteelle. Linjamerkintää tehdään hitaasti liikkuvalla kalustolla, mutta pienmerkintää, mm. nuolia ja suojateitä, tehdään myös käsityönä. Ennen tiemerkintöjen tekemistä alusta harjataan, tehdään etumerkinnät ja jyrsitään uuteen päällysteeseen upotusmerkinnät. Alemmalle tieverkolle maalilla tehtävistä tiemerkinnöistä varoitetaan vaahtohattaroilla. Vaahto kertoo, että tiemerkintä on vielä märkää, eikä sen päälle kannata ajaa. Märän maaliviivan ylittäminen sotkee sekä tien viivaston että ajoneuvon. Päätieverkolla tiemerkinnät ylläpidetään massalla ja uusi merkintä on yliajettavissa muutaman minuutin kuluttua. Autoilijoiden tulee välttää ohittamasta tiemerkintäautoa liian läheltä, koska merkintä on vielä märkää. Mahdollinen ohittaminen tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen tiemerkintäauton kohtaamista tai jäädä odottamaan tiemerkintäauton antamaa ohitusmahdollisuutta.

Uudelleenpäällystyskohteella nopeusrajoitus on enintään 80 km/h ja kaksiajorataisella osuudella 100 km/h, kunnes tiemerkinnät on tehty.

Keltainen merkintä vaihtuu valkoiseksi

Uusi tieliikennelaki astui voimaan ensimmäisenä päivänä kesäkuuta 2020. Uuden lain myötä aiemmin keltaisella tehdyt sulkuviivat ja -alueet korvautuvat valkoisella. Värimuutoksesta johtuva siirtymäaika ulottuu v. 2023 kesään saakka. Siirtymäaikana tieverkolla näkyy sekä keltaisella että valkoisella tehtyjä sulkuviivoja ja -alueita.

Yhteyshenkilöt::

Maarit Kauppinen,p. 0295 026 726,maarit.kauppinen@ely-keskus.fiPohjois-Savon ELY-keskus

Juha Putkinen,p. 0400 554 143juha.putkinen@cleanosol.fiCleanosol Oy

Liitteet:

PANK ry. tiedote (pdf)

Uusien päällysteiden täristävien merkintöjen kohteet (pdf)

Turvallisesti Teille -video (youtube.com)

Lisätietoa värimuutoksesta (vayla.fi)