Teiden kelirikkotilanne vaikein 20 vuoteen

Kevään lämpöaalto on aiheuttanut kelirikkoa koko maassa. Maanteiden kelirikko on tällä hetkellä vaikein 20 vuoteen. Jo nyt on painorajoituksia noin 4 000 soratiekilometrillä ja rajoituksia on lähes koko maassa. Painorajoitusten määrä todennäköisesti vielä kasvaa.

Tienkäyttäjät voivat ilmoittaa kelirikkohaitoista ja liikennöitävyysongelmista Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle ympäri vuorokauden numeroon 0200 2100. Urakoitsijat sekä ELY-keskusten aluevastaavat saavat tätä kautta tiedon haitoista. Liikenneviraston sivuilla on ajantasainen tieto voimassaolevista painorajoitetuista teistä.

– Tilanne on poikkeuksellisen hankala kaikille teiden käyttäjille. Olemme saaneet asiasta paljon palautetta sekä yksittäisiltä kansalaisilta että yrityksiltä. Kelirikkohaitoista teiden kunnossapitäjille tehtyjen ilmoitusten tulisi johtaa mahdollisimman nopeasti tehtäviin korjaustoimenpiteisiin, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Kelirikkotilannetta tien päällä seurataan päivittäin. Tiet pyritään pitämään liikennöitävinä lisäämällä mursketta pahimpiin kelirikkokohtiin. Mursketta voidaan kuitenkin käyttää vain pahimmissa paikoissa ja turvata liikennöitävyys yleensä vain kevyille ajoneuvoille.

Tierungon pehmetessä ja kantavuuden heikentyessä on pakko myös käyttää painorajoituksia. Painorajoituksilla vähennetään tien vaurioitumista ja turvataan muun kuin raskaan liikenteen liikkumismahdollisuudet. Elintärkeät kuljetukset sallitaan kaikissa tilanteissa. Kestävämpiä korjaustoimenpiteitä päästään tekemään teiden kuivuttua.

Kelirikon laajuus vaihtelee vuosittain kevään sääolojen mukaan. Loppuvuoden runsaiden sateiden vuoksi tierakenteet olivat pakkasten alkaessa hyvin märkiä, ja leutona käynnistynyt pakkaskausi kasasi niihin jääkerroksia. Päätekijä kevään vaikeaan kelirikkotilanteeseen on kevään käynnistyminen äkillisellä lämpöaallolla, joka sai tierakenteet sulamaan nopeasti. Sulanut vesi ei ole ehtinyt haihtua tiestä, minkä seurauksena teiden rakenteissa oleva vesi heikentää teiden kantavuutta ja aiheuttaa pintakelirikkoa.

Kelirikon haittoja yritetään vähentää ennakkoon muun muassa lumivalleja kaatamalla ja sohjo-ojia tekemällä, jotta tierungot kuivuisivat nopeammin. Kuivatuksen toimivuudesta huolehditaan ympäri vuoden. Keväällä jäätyneitä sadevesirumpuja avataan kuivumisen nopeuttamiseksi.

Lisätietoja:

Toimintavarmuusyksikön johtaja Ari-Pekka Manninen, Liikenne- ja viestintäministeriö, p. 050 594 2679Kunnossapitoyksikön päällikkö Tuomas Toivonen, Liikennevirasto p. 029 534 3618