Tavaravienti kannatteli yleissatamien liikennettä vuonna 2021

Vuosi 2021 on päättynyt Suomen satamissa ulkomaan tavaraliikenteen hienoisessa laskussa. Valtaosassa Suomen yleissatamia rahtiliikenne kuitenkin kasvoi toisena perättäisenä koronavuonna.

Valtakunnallisesti Suomen satamissa viennin ja tuonnin kehitys vuonna 2021 oli noin 2 % alhaisempi kuin edellisvuonna. Tuonti laski ulkomaan tavaraliikenteessä noin 6 % mutta vienti oli vajaan prosentin kasvussa. Tonneina tämä kehitys tarkoittaa tuonnissa noin 42,3 miljoonaa tonnia ja viennissä 49,9 miljoonaa tonnia kuivaa ja nestemäistä rahtia yksiköitynä tai irtolastina kuljetettuna. Tuonti ja vienti satamissa olivat vuonna 2021 yhteensä 92,2 miljoonaa tonnia.

Kauttakulkuliikenne

Suomen satamien kauttakulkuliikenteessä on tapahtunut vuoden kuluessa isohkoja siirtymiä. Päättyvä vuosi jää noin viiden prosentin laskuun transitoliikenteessä, mutta nimenomaisesti tuontitransitossa on ollut merkittävää kasvua, jopa 15 %:n tasokasvu. Vientitransitio oli vuoden 2021 lopussa vajaa seitsemän prosenttia edellisvuotta alemmalla tasolla. Kauttakulkuliikenteen volyymi vuonna 2021 oli noin 9 miljoonaa tonnia.

Konttiliikenne

Konttiliikenne päätyi noin 5 prosentin laskuun vuoden 2021 lopussa. Kontteja kuljetettiin yhteensä 1,4 miljoonaa TEU-yksikköä. Tuontikonttien määrä laski noin 4 prosenttia ja vientikonttien noin kuusi prosenttia. Osa satamien asiakkaista on kärsinyt konttipulasta ja konttiliikenteen häiriöistä, mutta pitkäaikaisissa sopimussuhteissa liikennöiville teollisuuden asiakkaille konttitilanne on näyttäytynyt parempana.

Saimaan satamat ja sisävesiliikenne

Sisävesiliikenteen kokonaisvolyymi jäi hieman edellisvuoden tasosta. Suomen Satamaliiton jäsensatamia ovat Lappeenranta, Varkaus, Joensuu ja Kuopio. Yhteensä näissä satamissa kuljetettiin ulkomaan rahtia vajaa puoli miljoonaa tonnia.

Helsingin Satama ja HaminaKotka Satama suurimmat yleissatamat

Suurimmat rahtiliikenteen yleissatamat olivat Helsingin Satama noin 14,4 miljoonalla rahtitonnilla ja HaminaKotka Satama noin 14,5 miljoonalla rahtitonnilla kotimaan ja ulkomaan rahtia.

Matkustajaliikenteessä Helsingin Sataman matkustajamäärät jäivät koronarajoitusten vuoksi jopa edellisen koronavuoden määristä.

Nämä tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkistamiin tilastotietoihin niitä keskeisten satamayhtiöiden julkistamilla tiedoilla täydentäen. Tilastokeskus julkistaa lopulliset ja tarkastetut valtakunnalliset satama- ja meriliikenteen luvut helmikuussa 2022.

Lisätietoja:Annaleena Mäkilä, Suomen Satamaliitto ry, tel 050-4707926kuukausitilastoja: Suomen Satamaliitto www.satamaliitto.fi