Tarkemmat säännökset tieliikenteen raskaan kaluston ammattipätevyyden uudesta suorittamistavasta valmisteluun

Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyttä koskevan asetuksen muutostyön, jolla tarkennetaan ensi vuoden alussa voimaan tulevaa lainsäädäntöä. Jatkossa perustason ammattipätevyyden voisi suorittaa perinteisen koulutuksen ja nopeutetun koulutuksen lisäksi myös kokeella. Koemallissa mitattaisiin samaa osaamista kuin nykyisessä koulutusmallissa.

Perustason ammattipätevyyskoe muodostuu direktiivin mukaisesti teoriakokeesta ja kahteen osaan jakautuvasta käytännön kokeesta.

Muutoksen tavoitteena on helpottaa raskaan liikenteen kuljettajapulaa ja turvata liikenteen palvelujen saatavuutta. Asetukseen lisättävillä koemallia koskevilla tarkentavilla säännöksillä varmistettaisiin osaltaan myös kokeen järjestäjien ja suorittajien yhdenvertaista kohtelua eri puolilla Suomea.

Perustason ammattipätevyyden suorittamista koskeva muutos on osa liikennepalvelulain kolmatta vaihetta, joka tulee voimaan 1.1.2020. Muutoksen myötä Suomi ottaa kansallisesti käyttöön kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden suorittamiseen kaikki tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin mahdollistamat suoritustavat.

Asetusmuutos sisältää tarkemmat säännökset muun muassa perustason ammattipätevyyskokeesta ja sen toteutuksesta.

Mitä seuraavaksi?

Valtioneuvoston asetuksen muutos etenee virkamiesvalmistelussa. Virkamiesvalmistelun jälkeen asetusmuutos lähtee lausuntokierrokselle.

Asetusmuutoksesta on tarkoitus järjestää myös kuulemis- ja keskustelutilaisuus syksyllä 2019.

Lisätietoja:erityisasiantuntija Maija Mansikkaniemi, p. 029 534 2016

Tiedote lvm.fi-palvelussawww.lvm.fi/-/tarkemmat-saannokset-tieliikenteen-raskaan-kaluston-ammattipatevyyden-uudesta-suorittamistavasta-valmisteluun-1019564

Ministeriö Facebookissa ja Twitterissä

www.facebook.com/lvmfiwww.twitter.com/lvmfi