Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset talvikaudella 2021–22 otetaan käyttöön koko maassa viimeistään viikolla 43. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella rajoitukset asetetaan Väyläviraston ohjeen mukaisessa laajuudessa. Merkkien vaihto aloitetaan torstaina 21.10.2021 ja merkkien tulee olla vaihdettuina perjantaina 22.10.2021.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin jää talviajan 100 km/h tieosuuksia noin 750 km 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa 100 km/h nopeusrajoitus alenee 80 km/h:ssa 1 700 tiekilometrillä talvikauden ajaksi. Kainuun osuus tästä on 600 km. Maanteille jää talviajaksi noin 750 kilometriä 100 km/h nopeusrajoituksia. Kainuussa näitä teitä on noin 250 km.

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella on tulevalla talvikaudella yhteensä 180 km alennettua 70 km/h nopeusrajoitusta kapeilla ja suhteellisen paljon raskasta liikennettä välittävillä maanteillä, joilla on myös tienvarsiasutuksesta johtuvaa kevyttä liikennettä. Kainuun alueella näitä rajoituksia ei ole käytössä.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksilla on selkeät vaikutukset mm. onnettomuuksien vähenemiseen

Tutkimusten mukaan talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusten alaisilla maanteillä henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät, liikenteen melu ja päällysteen kuluminen vähenevät samoin pakokaasupäästöt. Talvirajoituksilla on myös huomattava merkitys hirvionnettomuuksien määrän vähentämiseen, koska ajonopeuden alentaminen pienentää riskiä joutua hirvionnettomuuteen. Nopeuksien alentamisella vaikutetaan myös hirvikolareiden seurausten lieventämiseen.

Alennettujen nopeusrajoitusten arvioidaan vähentävän 15 % henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksista ja 29 % liikennekuolemia niillä teillä, joiden rajoituksia lasketaan.  Vähenemä tarkoittaa vuosittain lähes 40 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa vältetään noin kymmenen kuolemantapausta. Tulosten perusteella talviajan nopeusrajoituksia suositellaan käytettäväksi edelleen, jotta vakavien tieliikenneonnettomuuksien lukumäärä ei kasvaisi. (Lähde: Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 61/2015).

YhteyshenkilötLiikenneturvallisuusvastaava Seppo Heikkinen, p. 0295 038 242, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

LiitteetTalvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset talvikaudella 2021 – 2022 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteillä.pdf

Lisätietoa julkaisijasta ELY-keskuksetELY-keskukset

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.