Suomi toivoi ympäristöneuvostosta kunnianhimoisempaa linjausta liikenteelle

”Käytännön ilmastotoimissa ja Pariisin sopimuksen toimeenpanossa tulee edetä aiempaa nopeammin ja määrätietoisemmin. Suomi on valmis toimimaan kärkijoukoissa”, tiivisti asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Tiilikainen osallistui EU:n ympäristöneuvoston kokoukseen Luxemburgissa tiistaina 9. lokakuuta. Kokouksesta saatiin linjaus henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästörajoille. Ministerit sopivat myös EU-maiden tavoitteista joulukuisissa ilmastoneuvotteluissa Puolan Katowicessa.

Eilen julkaistu IPCC:n ilmastoraportti oli näkyvästi esillä ministereiden puheissa. ”On hyvä, että raportin viesti ilmastotoimien kiireellisyydestä näkyy EU:n valmistautumisessa Katowicen ilmastoneuvotteluihin. EU on valmis päivittämään nykyisen päästövähennystavoitteensa vuoteen 2020 mennessä. Myös marraskuussa julkistettavan komission vuoteen 2050 ulottuvan ilmastostrategian tulee olla kunnianhimoinen. EU:n poliittisella johtajuudella on iso merkitys Pariisin sopimuksen sääntöjen valmiiksi saamiselle”, Tiilikainen sanoo.

Suomi kiinnitti huomiota myös arktiseen alueeseen, joka lämpenee kaksi kertaa maailman keskiarvoa nopeammin.

Liikenteen päästörajat tiukentuvat – Suomi tavoitteli kunnianhimoisempia raja-arvoja 

Kokouksessa sovittiin päästörajat uusille henkilö- ja pakettiautoille. Henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2025 CO2-päästöjen raja-arvoksi päätettiin -15 prosenttia eli autoalan on laskettava hiilidioksidipäästöjä 15 prosenttia vuoden 2020 tasosta. Vuoden 2030 vastaavat raja-arvot ovat henkilöautoille -35 prosenttia ja pakettiautoille -30 prosenttia.  Hiilidioksidin raja-arvot ohjaavat valmistajia tuottamaan ja kehittämään vähä- ja nollapäästöisiä autoja. Päätökset helpottavat Suomen tavoitetta puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä.

”Suomi tavoitteli huomattavasti tiukempia päästörajoja. Siinä mielessä ympäristöneuvoston tulos oli pettymys. On kuitenkin tärkeää, että asiaan saatiin neuvostossa ratkaisu, joka edellyttää välittömiä toimia autonvalmistajilta. Samalla kansallisten toimenpiteiden merkitys liikenteen päästöjen vähentämiseksi kasvaa”, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sanoi.

Seuraavaksi päästörajoja käsitellään parlamentin, EU-neuvoston ja komission kolmikantaneuvotteluissa. ”Konkreettisia toimia ja tarkkarajaisia tavoitteita tarvitaan kaikilla aloilla Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamiseksi. Liikenteen päästöjen supistaminen on ilmastopolitiikan keskiössä ja työ hiilettömän liikenteen eteen jatkuu. Liikenteen ilmastokysymykset ovat keskeistä sisältöä myös Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella”, ministeri Berner jatkoi.

Lisäksi neuvostossa käytiin alustava keskustelu raskaiden ajoneuvojen päästörajoista.

Luonnon monimuotoisuutta suojeltava entistä tehokkaammin 

Ympäristöministerit hyväksyivät myös tavoitteet, joilla biodiversiteettineuvotteluita käydään marraskuussa Sharm-el-Sheikissä Egyptissä. ”Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät myös luonnon monimuotoisuudessa, jossa nähdään peruuttamattomia muutoksia ilmaston lämmetessä”, ministeri Tiilikainen muistutti. Kokouksessa korostettiin, että monimuotoisuustyötä on tehostettava muun muassa yhteistyön avulla. Monimuotoisuuden häviämisen seurauksista on saatava tietoa ja eri tahoille on annettava mahdollisuus vapaaehtoisten biodiversiteettiä vaalivien sitoumusten tekemiseen. Biodiversiteettisopimuksen tavoitteena on pysäyttää biologisen monimuotoisuuden häviäminen vuoteen 2020 mennessä.

Lisätiedot: 

Kansainvälisten ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatukia, ympäristöministeriö, p. +358 29 525 0272, etunimi.sukunimi@ym.fiYksikön johtaja Päivi Antikainen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 050 3827101, etunimi.sukunimi@lvm.fi (autojen päästörajat)Erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 34 2089, etunimi.sukunimi@lvm.fi (autojen päästörajat)Ympäristöneuvos Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö, p. 050 307 0806, etunimi.sukunimi@ym.fi (biodiversiteettisopimukset)