Suomi ja Viro allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan maiden välisestä liikenneyhteistyöstä

Suomen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ja Viron talous- ja rakenneministeri Taavi Aas allekirjoittivat 26.4.2021 yhteisymmärryspöytäkirjan maiden välisestä liikenneyhteistyöstä.

Yhteisymmärryspöytäkirja mahdollistaa liikennealan välisen yhteistyön ja valtioiden välisen tiedonvaihdon suurten liikennehankkeiden edistämiseksi. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi Helsinki-Tallinna-tunnelihanke, Rail Baltica -hanke, EU:n laajuiset liikenneverkot ja Pohjanmeri-Itämeri-ydinverkkokäytävä. Yhteisymmärryspöytäkirja luo myös paremmat mahdollisuudet EU-rahoituksen hakemiseen hankkeille.

Yhteisymmärryspöytäkirjalla valtiot eivät sitoudu yksittäisiin hankkeisiin.

”Suomella ja Virolla on erittäin kunnianhimoisia raideliikenteen projekteja käynnissä. Maamme ja pääkaupunkimme sijaitsevat samoilla EU:n ydinverkkokäytävillä, jotka laajenevat pian. Hyödyntääksemme sen tuomat mahdollisuudet meidän on viisasta kehittää liikennejärjestelmiämme hyvässä yhteistyössä ja tiiviisti tietoa vaihtaen. Tavoitteena on oltava se, että Suomen ja Viron liikennejärjestelmät toimivat multimodaalisesti yhteen tarjoten laadukkaat ja kestävät yhteydet Pohjoisen ja keskisen Euroopan välisille matkoille sekä kuljetuksille”, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Viron talous- ja rakenneministeri Taavi Aas on tyytyväinen, että Suomi ja Viro ovat sopineet Helsinki-Tallinna-tunnelihankkeen ja Rail Baltican yhteisestä perustasta. ”Rail Baltican ei pitäisi päättyä Tallinnaan vaan jatkua Helsinkiin. Tunnelin liittäminen TEN-T-verkkoon toimii uutena rahdin kuljetusväylänä Eurooppaan. Se myös yhdistää Tallinnan ja Helsingin kaksoiskaupungiksi.”

Helsinki-Tallinna-tunnelihanke todetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa ainutlaatuiseksi tulevaisuuden hankkeeksi, joka edellyttäisi innovatiivisia toimia ja monipuolisia rahoituslähteitä. Yhdessä Rail Baltican kanssa se muodostaisi nopean pääsyn Keski-Eurooppaan.

FinEst Link -projekti julkaisi helmikuussa 2018 Helsinki-Tallinna-rautatietunnelin selvityshankkeen tulokset. Suomen ja Viron liikenne- ja viestintäministeriöiden sekä Helsingin ja Tallinnan kaupunkien edustajat arvioivat työryhmässä jatkotoimia tämän selvityksen pohjalta. Tunneliin liittyvästä yhteistyöstä keskusteltiin mm. Suomen ja Viron hallitusten yhteiskokouksessa toukokuussa 2018.

Yhteisymmärryspöytäkirja on voimassa vuoteen 2030 asti.

Lisätietoja:Liikenne- ja viestintäministeriö:liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Susanna Niinivaaran kautta, p. 0400 816 187, susanna.niinivaara@lvm.fiyksikön johtaja Timo Kievari, p. 040 059 3706, timo.kievari@lvm.fi

Viron talous- ja viestintäministeriö:viestintäasiantuntija Taavi Audo, p. +372 520 2427, taavi.audo@mkm.ee