SKAL:in lausunto katsastusta ja katsastustoimintaa koskevista määräysluonnoksista

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt lausuntoa ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteista annetun määräyksen ja katsastustoimintaa koskevien tarkempien määräysten muutosesityksistä.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnoksiin ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteita koskeva määräysluonnos sisältää 20.5.2018 voimaan tulevaan määräykseen joitakin muutoksia. Muutokset ovat melko vähäisiä ja perustuvat pääasiassa Liikenteen turvallisuusvirastolle esitettyihin muutosehdotuksiin. SKAL:illa ei ole kommentoitavaa itse muutosesityksiin tältä osin.

Perusteluissa on otettu kantaa katsastusvelvollisuuden piiriin tulevien traktorien (T1b-, T2b- ja T3b-luokat) katsastukseen. SKAL toteaa, että on tärkeää, että kaikki katsastusdirektiivissä katsastusvelvollisuuden piiriin kuuluvat traktorit tulevat myös Suomessa katsastusvelvollisuuden piiriin. SKAL myös katsoo, että uutena ajoneuvoluokkana katsastettavaksi tulevien traktoreiden osalta on lisättävä täsmennyksiä myös arvosteluperusteita koskevaan määräykseen. Jollei tämä toteudu, on asia kuitenkin huomioitava katsastajien ohjeistuksessa ja koulutuksessa.

Katsastustoimintaa koskevista tarkemmista määräyksistä annettuun määräykseen esitettävät muutokset ovat perusteltuja viittausten ajantasaisuuden ja ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteita koskevaan määräykseen tehtävien muutosten perusteella.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen                          Ari Herralatoimitusjohtaja                       johtava asiantuntija