SKALin Anssi Kujala: Tavaraliikenteen käyttövoimasiirtymä vaatii kilpailukykyvaikutusten huomioimista

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toimitusjohtaja Anssi Kujala puhui SKALin jäsenyhdistyksen, Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n, 70-vuotisjuhlassa Kouvolassa 5.11.  – Maanteiden tavaraliikenne – metsistä, tehtailta ja montuilta, kaupungissa ja valtateillä – on keskeinen osa koko Suomen menestystä. Ilman tätä työtä Suomi pysähtyisi, kiteyttää SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala juhlapuheessa alueen kuljetusyrittäjiä onnitellessa.  Kuljetusala on Anssi Kujalan mukaan nähnyt vaikeita vaiheita niin sodan kuin rauhankin aikana. Kuluva vuosi on ollut erityisen vaikea, sillä Venäjän hyökkäyssodan kiihdyttämä kustannuskriisi on vaikuttanut alan kannattavuuteen voimakkaasti. SKAL on alan yritysten edunvalvojana vaikuttanut monin keinoin yrityksien toimintaedellytyksien turvaamiseksi.  1.11. alkoi Valtiokonttorista haettavaksi SKALin ehdottama kuljetusalan polttoainetuki, joka helpottaa konkreettisesti tuhansien kuljetusyritysten tilannetta.  –  Tukea on hakenut ensimmäisten kolmen päivän aikana noin 2 000 hakijaa. Kuljetusyrityksiltä on tullut kiitosta, yritykset ovat saaneet päätöksiä jopa alle vuorokaudessa ja ensimmäiset maksatukset yrityksien tileille ovat jo toteutuneet.  Kujala käsitteli puheessaan myös kuljetusalan päästövähennystavoitteita ja tulevaisuuden käyttövoimia. Koska päästövähennyksiä ja käyttövoimamurrosta tavoitellaan tosissaan, on niitä vauhdittamaan luotava hankintatukimalli, joka antaa yrityksille ennustettavuutta. Kannustimien on oltava riittäviä, ja lisäksi on kyettävä investoimaan jakeluinfraan kaasulle ja sähkölle sekä pidettävä yllä polttonesteiden jakelua. Vasta sitten voidaan odottaa kustannuskriisin kanssa kamppailevilta kuljetusyrityksiltä merkittäviä investointeja uuteen ajoneuvokalustoon.  – Päästöjen vähentäminen on tärkeää, mutta Suomen on syrjäisenä ja pitkien etäisyyksien maana pidettävä mielessä kilpailukykynsä suhteessa päämarkkinoihin ja naapurimaihin. Käyttövoimakustannukset vaikuttavat meihin enemmän kuin kilpailijoihin, Kujala sanoi.  Kujalan mukaan lisäksi on nähtävä, etteivät julkisuudessa esitetyt aikataulut dieselistä luopumiselle ole realistisia. Viimeisten kymmenen vuoden ajan kuorma-autoja on ensirekisteröity vuosittain vain noin 3 500. Käyttövoimasiirtymän toteutumiseksi olisi toimintaympäristön oltava sellainen, että kuljetus- ja logistiikka-ala kykenisi investoimaan vuodessa jopa 5 000-7 000 uuteen autoon.  Osaava suomalainen kuljetusala pärjää tämän muutoksen keskellä. SKALilla on oma roolinsa huolehtia edunvalvonnallaan siitä, toimintaympäristö on ennustettava. Jäsenpalvelullaan järjestö auttaa yrittäjiä johtamaan yritystään tuottavasti.  – Vaikka ei ole liputuspäivä, tänään nostetaan SKALin lippu liehumaan. Te pidätte Suomen liikenteessä! Meidän pitää pystyä kertomaan entistäkin vahvemmin, että kuljetusala on tälle pitkien etäisyyksien maalle elintärkeä, Anssi Kujala huomauttaa.  Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry juhlistaa 70-vuotista taivaltaan lähes 100 kutsuvieraan voimin 5.11 klo 16.00 Kouvolan Sokos Hotel Vaakunassa. Taustaa Järjestäytynyt kuljetusalan etujen ajaminen käynnistyi jo ennen Suomen itsenäistymistä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry perustettiin vuonna 1936. Nykyinen Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry jatkaa vuonna 1952 Kouvolassa perustetun Kymen lääninyhdistyksen toimintaa.  

Lisätiedot:

Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry puheenjohtaja Tomi Roimola, puhelin 040 543 1075toimitusjohtaja Eeva-Maija Koponen, puhelin 0400 550545 Suomen Kuljetus ja SKAL rytoimitusjohtaja Anssi Kujala, anssi.kujala@skal.fi, puhelin 0400 567 925    Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 200 kuljetusyritystä ympäri Suomea. @SKALry