SKAL toivoo liikenneasemilta ja asiakasyrityksiltä avointa tiedottamista ja harkintaa koronan torjunnassa – kuljettajien työolojen turvaaminen on tärkeää

Koronatilanne on ohjannut liikenneasemat sekä tavaran lähettäjät ja vastaanottajat arvioimaan tartuntariskejä. Osa yrityksistä on päätynyt sulkemaan kuljettajilta wc- ja käsienpesutiloja. SKAL toivoo, että vaikeassa tilanteessa päästäisiin ratkaisuihin, jotka eivät uhkaa kenenkään terveyttä vaan lieventäisivät koronan aiheuttamia ongelmia.

On ymmärrettävää, että esimerkiksi elintarvikealan yritykset haluavat suojata toimitusketjua virustartunnoilta ja rajoittaa henkilöiden pääsyä tiloihinsa. Sitä voidaan pitää kansallisen huoltovarmuuden varmistamisena. Toisaalta myös tavaraliikenteen työntekijät ovat nk. kriittisten alojen henkilöstöä ja tärkeä osa huoltovarmuutta. Kuljetusala vetoaa kuljetusketjun osapuoliin, että tilanteeseen haettaisiin uusia ratkaisuja.

Tiedottaminen auttaa varautumaan

Jos yritys joutuu rajoittamaan omien riskiarvioidensa vuoksi wc-tilojen käyttöä kuljettajilta, tulisi asiasta tiedottaa kuljetusyrityksiä etukäteen, jotta asiaan voidaan mahdollisuuksien mukaan varautua.

Pyyntömme huoltoasemille

SKAL pyytää kuljetusalan yritysten ja näiden työntekijöiden puolesta, että huoltoasemien wc- ja suihkutilat pidettäisiin auki koronaepidemiasta huolimatta ja niiden puhtaudesta huolehdittaisiin mahdollisimman hyvin. On kysymys Suomelle elintärkeiden tavarakuljetusten jatkuvuuden turvaamisesta.

Pyyntömme tavaran lähettäjille ja vastaanottajille

Jos kuljettajat ovat saaneet tähän asti käyttää yrityksen wc-tiloja ja lähikontaktin riski yrityksen oman henkilökunnan kanssa on hallittu, SKAL kuljetusalan edustajana pyytää, että wc-tilojen käyttömahdollisuus voisi jatkua ja tilojen puhtaudesta pidettäisiin huolta.

Pohtikaa uusia ratkaisuja

Pyydämme yrityksiä miettimään myös uusia ratkaisuja tilanteeseen – onko esim. mahdollista hankkia kuljettajien käyttöön bajamaja ja käsihuuhteita sellaisen yrityksen, joka joutuu riskiperusteisesti sulkemaan wc-tilansa kuljettajilta?

Pyyntömme kuljettajille

Lähikontaktien välttäminen liikkuvaa työtä tekevien kuljettajien kesken on aivan keskeistä, jotta koronavirus ei ala levitä yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisen tärkeässä kuljettajakentässä. Pyydämme kuljettajia välttämään kokoontumisia taukojen aikana ja siten minimoimaan tartunnan leviämistä. Käsienpesu aina kun mahdollista, käsihuuhteiden käyttö ja muu suojautuminen ovat hyviä keinoja viruksen torjunnassa.

Kannattaa myös varautua siihen, että asiat eivät poikkeusoloissa toimi samalla tavalla kuin normaalioloissa huoltoasemilla tai tavaran lähettäjillä ja vastaanottajilla. Nyt eletään valmiuslain aikaa ja se näkyy vähän kaikessa. Kyllä tästä yli päästään, luotetaan siihen!

Lisätietoja: korona@skal.fi; 09 478 999

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 700 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi @SKALry