SKAL: Sota Euroopassa nostaa huoltovarmuuden esiin – kriisin keskellä turvattava maantiekuljetukset

Venäjän hyökkäys Ukrainaan uhkaa miljoonien ihmisten elämää. Se on mullistanut koko Euroopan turvallisuustilanteen ja sysännyt maailmanmarkkinat raiteiltaan. Myös kuljetus- ja logistiikka-alaan kohdistuu kriisitilanteesta johtuen suuria kustannushaasteita.  Tilanne on nostanut esiin myös huoltovarmuuden merkityksen. Tarvitsemme kansallisia kuljetuksia enemmän kuin koskaan. Ennestään kalliin dieselin raju hinnannousu sodan seurauksena uhkaa jo kuljetusten jatkuvuutta Suomessa.    

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on suuri tragedia Euroopassa. Kaikkien suomalaisten suurin huoli kohdistuu inhimillisiin kärsimyksiin. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on osallistunut lahjoituksin kriisiavun toimittamiseksi ja suosittelee jäsenilleen eri kanavia: Näin voit auttaa | SKAL ry 

Avustuskuljetuksissa järjestö ohjeistaa kuljetusyrityksiä olemaan yhteydessä ensisijaisesti SPR:n logistiikkakeskukseen, jossa on tarvittava osaaminen kriisialueille tehtäviin kuljetuksiin. SKAL on avannut myös sivuston, jossa on tietoja vaikutuksista: Ukraina – tietoa kuljetusyrityksille | SKAL ry 

Sodan seuraukset näkyvät tuotteiden ja energian saatavuudessa sekä hinnoissa. Jotta tavarat saadaan kuluttajien ulottuville ja raaka-aineet valmistavien yritysten käyttöön, tarvitaan kotimaista kuljetusketjua.  

Samalla moni kuljetusyritys joutuu pohtimaan toimintaedellytyksiään sodan kiihdyttäessä polttoaineen hinnan nousua. Jo ennestään kalliin dieselin hinta on sodan puhjettua kallistunut noin 20–25 senttiä litralta vain reilussa viikossa. Joulukuun 2021 jälkeen – vain kahdessa kuukaudessa – hinta on noussut lähes 40 senttiä litralta. Tilanne on aiheuttanut vakavan kustannuskriisin kuljetusalalle. 

Kustannusnousun vaikutukset kuljetusyritykseen voivat olla tuhansia euroja viikossa 

Tyypillisen muutamalla ajoneuvoyhdistelmällä liikennöivän kuljetusyrityksen viikoittainen polttoainelasku on viimeisen reilun viikon aikana voinut nousta tuhansilla euroilla. Mikäli tilanne jatkuu tällaisena, kohtaavat yritykset hyvin lyhyessä ajassa nousseesta dieselin hinnasta vuositasolla jo yli 100 000 euron lisälaskun. Tilanne ajaa yrityksiä taloudelliseen ahdinkoon. Yritykset ovat jopa laittaneet kuljetuskalustoa seisomaan tilanteen vuoksi, mikäli se on ollut mahdollista. Tilanne ei voi olla aiheuttamatta häiriöitä tavarakuljetuksiin. 

Oheisessa kuviossa on dieselin hintakehitys kuukausikeskiarvona helmikuuhun 2022 saakka. Tämän jälkeen dieselin litrahinta on noussut vielä voimakkaasti ollen 5.3.2022 tilanteessa yleisesti yli kahden euron tasolla. 

Kuljetuksien turvaamiseksi tarvitaan välittömiä toimenpiteitä  

Kotimaiset maantiekuljetukset ovat välttämättömät Suomen huoltovarmuudelle. Huoltovarmuuden ydintä ovat toimintakykyiset kuljetusyritykset. Ala tarvitsee apua akuuttiin kustannuskriisiin tässä ja nyt. 

SKAL peräänkuuluttaa toimenpiteitä kaikilta tahoilta, jotka pystyvät vaikuttamaan logistisen palveluketjun toimimiseen. Akuutin tilanteen lisäksi tilanne vaurioittaa pitkällä aikavälillä koko Suomen logistista järjestelmää. Kaikkien tahojen on etsittävä yhdessä ratkaisuja.  

SKAL esittää, että poliittiset päättäjät tarkastelisivat kaikkia keinoja, joilla pystytään turvaamaan alan toimintaedellytykset. Esimerkiksi polttoaineveron tasoa ja jakeluvelvoitemääräyksiä on laskettava nopeasti tässä muuttuneessa tilanteessa. Veronalennus ja jakeluvelvoitteen lieventäminen toisivat hieman helpotusta tilanteeseen, jota on ollut mahdotonta ennakoida.  

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 300 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry 

SKAL on osallistunut lahjoituksin kriisiavun toimittamiseksi. Avustuskuljetusasioissa järjestö on ohjeistanut kuljetusyrityksiä olemaan yhteydessä ensisijaisesti SPR:n logistiikkakeskukseen, jossa on tarvittava osaaminen kriisialueille tehtäviin kuljetuksiin.  

SKAL on avannut sivuston, jossa on tietoja, joita kuljetusyrittäjä saattaa tarvita: Ukraina – tietoa kuljetusyrityksille | SKAL ry 

SKAL suosittelee jäsenilleen eri kanavia avun tarjoamiseksi Näin voit auttaa | SKAL ry  

Liitteet: Dieselöljyn hintakehitys 2010-2022 (Tilastokeskus) SKAL faktapaperi: Ukrainan kriisin vaikutukset dieselin hintaan ja kuljetuskustannuksiin 

Lisätietoja: Faktasivu Ukrainan kriisin vaikutuksista kuljetusyrityksiin  Jani Ylälehto, puheenjohtaja, SKAL, jani.ylalehto@skal.fi, puhelin 0400 922 636 Anssi Kujala, toimitusjohtaja, SKAL, anssi.kujala@skal.fi, puhelin 0400 567 925    Petri Murto, johtaja, SKAL, petri.murto@skal.fi, puhelin 040 7622140 Ari Herrala, edunvalvontajohtaja, SKAL, ari.herrala@skal.fi, puhelin 050 368 4248 Heini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL, heini.polamo@skal.fi, puhelin 040 5060 131 

Liitteet

PDF icon SKAL faktapaperi: Ukrainan kriisin vaikutukset dieselin hintaan ja kuljetuskustannuksiin Image icon Dieselöljyn hintakehitys 1/2010 – 2/2022