SKAL ry:n liittokokouksen julkilausuma: liikenteen verouudistuksessa on huomioitava raskaan liikenteen erityispiirteet

Suomi tarvitsee toimivan tavaraliikenteen, joka palvelee meitä kestävällä tavalla sekä ympäristön että kansantalouden näkökulmasta. Tämän vuoksi liikenteen verotuksen tavoitteeksi tulee asettaa liikenteen ympäristöystävällisyyden parantaminen ja sen rinnalla, samanarvoisena, Suomen kilpailukyvyn parantaminen.

Suomi on ilmastotekojen etulinjassa riippumatta siitä, millä mittarilla toimiamme tarkastellaan – osaava kansakunta pystyy tekemään enemmän kuin monet muut! Meidän ei kuitenkaan tule rampauttaa kilpailukykyämme päästöjä alentaessamme. Teoreettiset mallit eivät aina pohjaudu suomalaiseen todellisuuteen, maantieteeseen ja elinkeinorakenteeseen. Me SKAL:issa tunnemme suomalaisen logistiikan, koska elämme siitä. Olemme tuottaneet tosiasioihin nojaten parhaan arviomme siitä, miten maanteiden tavaraliikenne pystyy alentamaan päästöjä kestävällä tavalla.

Suomalaisen kuljetuskaluston keski-iän, kiertonopeuden ja kuljetustehtävät huomioiden on selvää, että pääasiallinen käyttövoimamme on vielä lähivuosikymmenten ajan diesel. Tehokkain keino alentaa päästöjä on lisätä uusiutuvan dieselin osuutta maanteiden tavaraliikenteessä ja alentaa uusiutuvan dieselin polttoaineveroa siten, että puhtaasta uusiutuvasta dieselistä tulee aidosti kilpailukykyinen vaihtoehto kuljetusyrityksille. Muutos vaatii hallitusohjelmassa mainitun ammattidieselin nopean käyttöönoton Suomessa.

Uusiutuvan dieselin edistämisen lisäksi Suomessa tulee luoda mahdollisuuksia kuljetusyrityksille siirtyä vaihtoehtoisiin käyttövoimiin investointituen avulla. Myös kotimaisella biokaasulla tulee olemaan oma roolinsa kuljetuskaluston päästövähennyskeinona.

Kansantalouden näkökulmasta välttämätön ympäristöteko on kunnostaa tieverkkomme. Moderni tiestö yhdessä ennakoivan ajotavan kanssa takaa sen, että polttoainetta kuluu mahdollisimman vähän. Laadukkaalla ja kapasiteetiltaan riittävällä tieverkolla varmistamme, että ajoneuvot eivät seiso ruuhkissa ja liikenne on sujuvaa.

SKAL odottaa, että uusi hallitus toimii maanteiden tavaraliikenteen hyväksi. Tämä liikevaihdoltaan kuuden miljardin euron toimiala on pitkien etäisyyksien ja maakunnallisen vireyden kannalta elintärkeä Suomelle.Pitäkää toimialamme elinvoimaisena, niin mekin pidämme Suomen elinvoimaisena!

Lisätietoja:

Teppo Mikkola, puheenjohtaja, SKAL, puhelin 0400 598 758Heini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL, puhelin 040 506 0131