SKAL Puutavaraseminaari: Ratkaiseeko metsäteollisuus Suomen talousvaikeudet?

Pohjois-Suomen metsien kasvu on nykyisin jo noin 30 miljoonan kuutiometrin vuositasolla ja ylittää merkittävästi alueen teollisuuden puunkäyttötarpeen. Tämä on saavutettu vajaatuottoisten metsien tuloksellisella uudistamisella.

Puulla parempiin päiviin -teema SKAL Puutavaraseminaarissa on moniulotteinen aihe; metsien hiilivarannot, käyttö ja uusiutuvuus ovat tulevaisuuden ongelmien ratkonnan ytimessä. Maailman talouden horjuessa ja Suomen valtion tuskaillessa investointien vähyyttä, seminaarin osanottajat pohtivat ratkaiseeko metsäteollisuus jälleen investoinneillaan maamme talousvaikeudet.

Seminaarissa investoijien edustajat kertovat suunnitelmistaan ja niiden merkityksestä puunhankinnalle. Perusta investoinneille on metsissä ja valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) tulokset kertovat mikä on mahdollista. Jo päätetyt tai mietinnässä olevat investoinnit mahdollistavat kaikkien puutavaralajien käytön. Ne myös tuovat merkittävästi lisää työmahdollisuuksia Kehä III:n ulkopuolelle Pohjois-Suomeen raaka-ainelähteille monelle sektorille, metsänhoitotöistä hakkuuseen ja teollisiin työpaikkoihin.

Unohtaa ei pidä myöskään metsien tuomaa kantorahatuloa!

Seminaarin alustajien ennakkokommentit aiheistaan:

Johtava tutkija Kari T. Korhonen, LUKE

Kuluneen kolmeen vuoden aikana metsien hakkuut ovat lisääntyneet koko maassa ja myös Pohjois-Suomessa. Vuoden 2018 ennätyksellisiin 16,6 miljoonaan kuutiometriin hakkuisiin runkopuuta on Pohjois-Suomessa kuitenkin kestävästi lisättävissä vielä viisi miljoonaa kuutiometriä. Pohjois-Suomessa myös metsien suojelusta on huolehdittu hyvin. Metsien hoitoon viime vuosikymmeninä tehdyt investoinnit tuottavat nyt tulosta.

Teollisuusneuvos Jouko Virranniemi

Varsinkin mekaanisella teollisuudella Suomessa on haasteita kannattavuuden kanssa, etäisyyksienkin takia, verrattuna kilpailijamaihin. Onneksi Suomessa on metsiä, joista meillä on mahdollista saada välillä puuta kilpailukykyiseen hintaan. Parasta ilmastopolitiikkaamme on hoitaa metsiä hyvin.

Aluejohtaja Esa Ojala, StoraEnso Metsä

Stora Enson puunhankinta kasvaa pohjoisessa Suomessa. Kasvu on pitkälti seurausta Oulun paperitehtaan muuttamisesta aaltopahvin pintakartonkia valmistavaksi tehtaaksi. Muutosinvestoinnin myötä havukuitupuun käyttö kasvaa Oulussa noin puoli miljoonaa kuutiota. Muutostyöt Oulun tehtaalla valmistuvat ensi vuoden loppuun mennessä.  Puunhankinnan lisäys tarkoittaa noin 100 uutta työpaikkaa puunkorjuuseen, kuljetukseen ja metsänhoitotöihin ympäri Pohjois-Suomea.

Resurssipäällikkö Timo Yli-Hukkala, MetsäGroup

Olemme huolissamme puutavarakuljettajien riittävyydestä. Kuljettajakoulutusta tulisi olla nykyistä enemmän ja lisäksi koulutuksen tulisi vastata nykyistä paremmin työtehtävän vaatimuksia.

Lisätietoja:Toiminnanjohtaja Kari Palojärvi, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, puhelin 0500 376 618

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry on raakapuutavaraa kuljettavien yrittäjien ja yritysten valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenyhdistys.