SKAL kehysriiheen: Raskaan liikenteen päästöt nopeasti alas Ruotsin mallilla

Raskaan liikenteen päästöjä voidaan leikata jopa 90 prosenttia nopealla aikataululla, väittää kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL. Suomen on uudistettava liikenteen veromalli, jotta päästöt saadaan alas, ja estettävä kansallisen kilpailukyvyn romahtaminen. Yhtälö ratkaistaan nopeimmin tankkaamalla nykyiseen kuljetuskalustoon ympäristöystävällistä uusiutuvaa dieseliä. SKAL ehdottaa, että tätä dieseliä voitaisiin myydä ilman valmisteveroa. Malli on käytössä Ruotsissa, ja kokemukset ovat hyviä.

Noin 86 prosenttia Suomen tavaravirroista kulkee maanteitse. Maantiekuljetusten osuus Suomen kokonaispäästöistä on noin seitsemän prosenttia. Diesel on vielä pitkään ainoa mahdollinen käyttövoima raskaimmissa kuljetuksissa. Siksi uusiutuvan dieselin tukeminen on kestävä raskaan liikenteen päästövähennyskeino. Ruotsin mallissa uusiutuvasta dieselistä on tehty edullisempaa vapauttamalla se valmisteverosta silloin, kun sitä myydään polttoaineyhtiöitä sitovan niin sanotun jakeluvelvoitteen* päälle. Kuljetuskalustossa, joka siirtyisi käyttämään yksinomaan valmisteverotonta uusiutuvaa dieseliä, päästöt vähenisivät jopa 90 prosentilla.

SKAL:lla on kehysriiheen myös kaksi työllisyysviestiä:

Kotitalousvähennyksen ulottaminen muuttokuljetuksiin synnyttäisi 1 000 – 2 000 uutta työpaikkaa. Muutos edistäisi työvoiman liikkuvuutta ja torjuisi harmaata taloutta.Tiestön parantaminen päällystämällä 4 000 tiekilometriä vuodessa parantaisi liikenneturvallisuutta ja lisäisi työllisyyttä infrarakentamisen ja kuljetusten tehtävissä.

Liikenteen päästöjen vähentäminen ja verotuksen uudistaminen näkyvät voimakkaasti Suomen logistiikassa lähivuosina. SKAL odottaa Suomelta pitkäjänteisiä ratkaisuja ja ennustettavuutta, kun kuljetusyritykset suunnittelevat tulevaisuuden investointejaan.

– Ruotsin malli alentaa aidosti päästöjä ja sillä on voimakas myönteinen ohjausvaikutus yrityksiin. Sen rinnalla näen vaikutuksiltaan vahvana tiestön kunnon parantamisen. Hyväkuntoinen tie on ilmastoteko, joka parantaa myös liikenneturvallisuutta, sanoo toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

Ehdotus hallitukselle 10.9.2020: Ruotsissa käytössä oleva biopolttoaineiden verotusmalli käyttöön myös Suomessa. Allekirjoittajina Neste, SKAL ry, Posti, DB Schenker ja Niemi Palvelut

*Jakeluvelvoite tarkoittaa uusiutuvan polttoaineen osuutta kaikesta myydystä polttoaineesta. Jakeluvelvoite on nyt 20 prosenttia ja vuoteen 2030 mennessä se nousee 30 prosenttiin.

Lisätietoja: Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja, SKAL, puhelin 040 5028 181Ari Herrala, johtaja, SKAL, puhelin 050 368 4248Petri Murto, johtaja, SKAL, puhelin 040 762 2140

Viestintä:Heini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL ry, puhelin 040 506 0131

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 400 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry