SKAL: Jakeluvelvoitteen määräaikainen alentaminen on hallitukselta konkreettinen kuljetusalaa tukeva toimi

Varautumisen ministerityöryhmän julkistama ratkaisu alentaa polttoaineen jakeluvelvoitetta 7,5 prosenttiyksikköä vuosina 2022 ja 2023 laskee polttoaineen hintaa. SKAL esitti jakeluvelvoitteen määräaikaista alentamista Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja sen aiheutettua seurauksia polttoaineen hintaan.- Olemme SKALissa erittäin tyytyväisiä hallituksen ratkaisuun, jolla on suora polttoaineen hintaa alentava vaikutus, sanoo toimitusjohtaja Anssi Kujala.  SKAL on omissa laskelmissaan arvioinut, että 19,5 prosentin jakeluvelvoitteen aiheuttama lisäkustannus dieselöljyn arvonlisäverottomaan hintaan on tällä hetkellä noin 35 senttiä litralta. Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan jakeluvelvoitteen alentaminen 7,5 prosenttiyksiköllä alentaisi polttoaineen hintaa noin 12 senttiä litralta. Arvio vastaa SKALin laskelmaa. – Mikäli polttoainemarkkinat toimivat tehokkaasti, on nyt päätetyllä jakeluvelvoitteen alentamisella merkittävä dieselöljyn hintaa alentava vaikutus, sanoo toimitusjohtaja Anssi Kujala. Jakeluvelvoite on nostanut erityisesti dieselöljyn hintaa, sillä bensiiniin bio-osuutta on teknisistä syistä voitu lisätä vain 10 prosenttia. Jakeluvelvoitteella tarkoitetaan liikennepolttoaineiden jakelijoille asetettavaa määräystä myydä kuluttajille vuosittain sovittava määrä uusiutuvaa polttoainetta. Sen tavoitteena on edistää kestävien uusiutuvien polttoaineiden käyttöä liikenteessä. SKAL on esittänyt kuljetusalan kustannuskriisiin useita täsmäkeinoja. Viime viikolla hallitus päätti kuljetusalan kustannustuesta ja Finnveran rahoitustakauksesta. Päätös jakeluvelvoitteen määräaikaisesta alentamisesta on kolmas kuljetusalaa tukeva aloite, joka etenee. – Tänään saatu päätös oli välttämättömyys, ja arvostamme ministerityöryhmän toimintaa asiassa. Nyt on tärkeää saada kaikki kuljetusalan tukiratkaisut käyttöön mahdollisimman ripeästi, Anssi Kujala sanoo.  Tilastokeskuksen mukaan dieselöljyn hinta on noussut joulukuusta 2021 maaliskuuhun 2022 yhteensä 66 senttiä litralta. Jakeluvelvoitteen alentamisella voidaan kompensoida osa toteutuneesta dieselin hinnan noususta. Tämän toimenpiteen jälkeenkin dieselöljyn hinta jää historiallisen korkealle tasolle. On varauduttava siihen, että polttoaineen hinta jää pitkäksi aikaa korkealle tasolle. Tämän vuoksi hallituksen linjaaman ammattidieseljärjestelmän valmistelulla on kiire.

Toimitusjohtaja Anssi Kujalan 6.4.2022 julkaistu blogi.

Jakeluvelvoitteen poistosta

SKAL on esittänyt jo kuukausi sitten jakeluvelvoitemääräysten alentamista kuljetusalan toimintaedellytysten turvaamiseksi tiedotteella 7.3.2022 sekä lisäksi muun muassa Ylimääräisen SKAL Kuljetusbarometrin tulostiedotteessa 14.3.2022 ja esityksessään varautumisen ministerityöryhmälle 23.3.2022

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 300 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry

Lisätietoja:Anssi Kujala, toimitusjohtaja, SKAL, anssi.kujala@skal.fi, puhelin 0400 567 925   Petri Murto, johtaja, SKAL, petri.murto@skal.fi, puhelin 040 7622140Ari Herrala, edunvalvontajohtaja, SKAL, ari.herrala@skal.fi, puhelin 050 368 4248Heini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL, heini.polamo@skal.fi, 040 5060 131