Seurantatutkimus ajokorttiuudistuksen vaikutuksista käyntiin

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Liikenne- ja viestintävirastoa tekemään seurantatutkimuksen 1.7.2018 voimaan tulleiden ajokorttilain muutosten vaikutuksista. Eduskunta edellytti selvityksen tekemistä hyväksyessään lain sisällön huhtikuussa 2018.

Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä on selvittää ajokorttiuudistusten vaikutukset muun muassa liikenneturvallisuuteen, autokoulujen ja ajoharjoitteluratojen talouteen, ajokortin hintaan ja viranomaisten toimintaan.

Tutkimus jakautuu eri osa-alueisiin. Vuonna 2020 tarkoitus on selvittää seuraavia kokonaisuuksia:

Liikenne- ja viestintävirasto teettää uusien kuljettajien seurantatutkimuksen (ns. indeksitutkimus). Vuoden 2020 tutkimus sisältää myös erityistarkastelun 17-vuotiaana poikkeusluvalla ajokortin hankkineista.

Toinen osa-alue koskee ajokorttilain muutosten vaikutuksia yhtäläisten kilpailuedellytysten toteutumiseen, markkinoihin, yrityksiin, viranomaisiin ja yksityishenkilöihin. Tämä tutkimus sisältää muun muassa vaikutuksen autokoulualaan, ajoharjoitteluratoihin, opetuksen ja tutkintojen hintaan ja määrään, sekä ajo-oikeuksien hankkimiseen eri ikäluokissa ja maan eri osissa.

Kolmanneksi selvitetään ajokorttilain muutosten vaikutuksia logistiikkaan ja ammattikuljettajiin. Selvityksessä kiinnitetään huomiota ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa opiskelevien henkilöiden B-kortin suorittamiseen 17-vuotiaana ja siihen, miten tämä vaikuttaa esimerkiksi työvoiman saatavuuteen ja alalle tuloon.

Koska kaikkia seurantatutkimuksen kannalta olennaisia tietoja, erityisesti liikenneturvallisuuteen liittyviä tilastoja, ei ole vielä saatavilla, voidaan ajokorttilain muutosten vaikutus osaan eduskunnan edellyttämistä teemoista tutkia perusteellisemmin vasta myöhemmin. Tästä syystä tutkimus ajoittuu vuosille 2020-22.

Mitä seuraavaksi?

Seurantatutkimus käynnistetään kesällä 2020. Aiheesta on tarkoitus järjestää kuulemistilaisuus elo-syyskuussa.

Tutkimukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä valtioneuvoston hankeikkunassa. Tutkimuksen edistymisestä tiedotetaan liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla.

Lisätietojaperuspalveluyksikön johtaja Sini Wirén, 040 507 0916ylitarkastaja Monika Mutanen, 050 478 4820erityisasiantuntija Saara Louko, 050 530 1472

Muualla verkossa:Hankeikkuna: Ajokorttilain seurantatutkimus (LVM033:00/2020)