Scania Suomi liittyi autoalan Green deal -sopimukseen

Scania Suomi liittyi lokakuussa autoalan ja valtion väliseen Green deal -sopimukseen. Kestävä kehitys on Scanian 2025-strategian keskeinen asia. Green deal -sitoumuksessaan Scania Suomi lupautuu jakamaan asiakkailleen tietoa vähäpäästöisistä ajoneuvoista ja vaihtoehtoisista käyttövoimista sekä lisäämään näiden käyttöä esittelyautoissaan. Lisäksi koko henkilöstölle annetaan kestävän kehityksen koulutusta.

Kestävä kehitys otetaan huomioon yhtiön kaikessa toiminnassa sekä kiinteistöissä. Liittyessään Green dealiin Scania Suomi on sitoutunut sopimuksen tavoitteiden edistämiseen ja valinnut toteutettaviksi toimenpiteiksi seuraavat:

Scania Suomi haluaa lisätä yleistä tietoisuutta sekä muuttaa asenneilmapiiriä kestävästä kehityksestä jakamalla sekä omalle henkilökunnalleen että sidosryhmilleen tietoa vähäpäästöisistä ajoneuvoista, biopolttoaineista ja muista vaihtoehtoisista käyttövoimista.Yhtiö tekee yhteistyötä valittujen polttoaineyhtiöiden kanssa jakaakseen tietoa vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrasta.Esittely- ja kiertueautokannassa lisätään vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä. Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviä ajoneuvoja on aina myös mukana erilaisissa tilaisuuksissa. Tänä vuonna aloitettuun vuokrausliiketoiminnan ajoneuvokantaan on tulossa kaasukäyttöisiä ajoneuvoja.Vuoden 2019 aikana Scania Suomi järjestää kestävän kehityksen koulutusta yli 600 työntekijälleen.

Scania haluaa olla kuljetusalalla kestävän kehityksen edelläkävijä

Scania on asettanut itselleen oman 2025 -strategian käyttöönoton myötä uusia tavoitteita, jotka liittyvät ilmastoon ja Scanian tuotteiden vaikutuksiin. Nämä tavoitteet korostavat yhtiön sitoutumista siihen, että tuotteiden päästöt ovat varmasti Pariisin sopimuksen mukaisia.

Scanian ilmastotavoitteet:

Leikata hiilidioksidipäästöjä 50 prosenttia yhtiön hankkimista maakuljetuksista tonnia kohti vuoteen 2025 mennessä.Leikata toiminnan päästöjä 50 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.Siirtyä 100-prosenttisesti fossiilittomaan sähköön vuoteen 2020 mennessä.

Scanian Pathways Study¹ -tutkimus osoittaa, että raskaiden kaupallisten kuljetusten nollahiilidioksidipäästöjen saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä on paitsi mahdollista, myös taloudellisesti kiinnostavaa. Tutkimuksen mukaan biopolttoaineet ovat nopein ”tässä ja nyt” -keino puhtaampiin kuljetuksiin, mutta sähköistäminen on pitkällä aikavälillä kaikkein edullisin vaihtoehto ja tulevaisuuden kestävän kuljetusjärjestelmän avaintekijä.

Scania tarjoaa markkinoiden tällä hetkellä kattavimman valikoiman muilla kuin fossiilisilla polttoaineilla toimivia tuotteita. Yhtiö on sitoutunut edistämään muutosta kohti kestävän kehityksen kuljetuksiin ja toimimaan alan edelläkävijänä.

Tutustu Scania Suomen Green deal -sitoumukseen tästä.

¹ Scania, The Pathways study. Tutustu Pathways-tutkimukseen tästä.

Lisätietoja antavat:

tuotepäällikkö Mika Jukkara, puh. 0400 900 170sähköposti: mika.jukkara@scania.fi

viestintäpäällikkö Heidi Nurmi-Rekonen, puh. 050 412 1177sähköposti: heidi.nurmi-rekonen@scania.fi