Sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuutta koskeva laki voimaan

Hallitus esitti 21.10.2021, että Tasavallan presidentti vahvistaisi uuden sähköisiä tietullijärjestelmiä koskevan lain. Laki koskee muutoksia eurooppalaiseen tietullijärjestelmään eikä se velvoita tai johda tietullien käyttöönottoon Suomessa.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 23.10.2021. Voimaan tullessaan uusi laki kumoaisi nykyisen samannimisen lain.

Lailla pantaisiin Suomessa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston uusi direktiivi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja laiminlyötyjä tiemaksuja koskevasta tiedonvaihdosta. Direktiivi koskee pääasiassa sähköisten tietullien teknistä yhteentoimivuutta.

Lakiesitys sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ei toteuta hallitusohjelman kirjausta ruuhkamaksut mahdollistavasta laista. Kyseinen lainsäädännön valmistelu tapahtuu erikseen ja siitä vastaa valtiovarainministeriö.

Lisätietoja:ylitarkastaja Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, p. 050 307 4177, jenni.korhonen-pereiracoutinho@gov.fi

Muualla palvelussa:Tiedote 2.9.2021: Lakiesitys sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta eduskunnalle

Muualla verkossa:Valtioneuvosto: Valtioneuvoston yleisistunnon aineistot 21.10.2021Valtioneuvoston Hankeikkuna: Hallituksen esitys sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta (LVM027:00/2021)