Sähköisen tiedon käyttöä tavaravirtojen ohjailussa vauhditetaan

Valtioneuvosto antoi maaliskuussa 2018 periaatepäätöksen logistiikan digitalisaation edistämisestä. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää nyt lausuntoja periaatepäätöksen toteuttamista koskevasta suunnitelmasta. Lausuntoaika päättyy 15. maaliskuuta 2019.

Logistiikan digitalisaatiolla tarkoitetaan tavaravirtojen ohjailua sähköisessä muodossa olevan tiedon avulla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi rahtitietojen sähköistämistä ja reaaliaikaista tietoa liikennevälineiden sijainnista.

Toimeenpanosuunnitelma on laadittu periaatepäätöksen 34:n toimenpiteen toteuttamiseksi. Toimeenpanosuunnitelma koostuu lainsäädäntötoimista, yhteishankkeista, kokeiluista, piloteista, osaamisen kehittämisestä sekä kansainvälisistä ja EU-tason toimista.

Suunnitelman avulla aikataulutetaan toimintaa sekä seurataan toimenpiteiden etenemistä ja vaikuttavuutta. Siksi siinä on suunnitteilla, käynnissä olevia ja valmistuneita toimia, ja jopa ideatasolla olevia hankkeita. Tarkoitus on myös, että suunnitelmaa voidaan täydentää myös myöhemmin.

Toimeenpanosuunnitelma osoittaa, että logistiikan digitalisaatio on käynnistynyt vauhdilla. Suunnitelman perusteella voidaan jo nyt arvioida, että periaatepäätöksen toteutumisen vuodelle 2019 asetettu tavoite on saavutettu: yli 60 prosenttia toimista on suoritettu kokonaan tai osittain.

Pidemmällä tähtäimellä vaikuttavuutta on kuitenkin vielä vaikea arvioida tässä vaiheessa, sillä esimerkiksi monet lainsäädäntötoimista ovat vasta tulleet tai tulossa voimaan.

Mitä seuraavaksi? 

Lausuntoja voivat antaa kaikki asiasta kiinnostuneet osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausunnoissa pyydetään näkemyksiä siitä, miten logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaatio ovat edenneet ja mitä jatkossa tulisi tehdä digitalisaation edistämiseksi. Lausuntoaika päättyy 15.3.2019.

Toimeenpanosuunnitelmaa täydennetään lausuntojen perusteella. Lisäksi muodostetaan kuvaa siitä, missä tilassa logistiikan digitalisaatio on ja mihin on tarve suunnata toimia tulevaisuudessa.

Lisätietoja: 

viestintäneuvos Anne Miettinen, LVM, p. 040 754 9862neuvotteleva virkamies Tuomas Kaivola, LVM, p. 050 525 8367

Tiedote LVM:n sivuilla