Sähköautojen hankintatukea ja muuntotukia ehdotetaan jatkettavaksi kuukaudella – lausuntoja pyydetään 21.9. mennessä

Sähköautojen hankintatukea ja henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tukea koskevaan lakiin ehdotetaan muutoksia. Lain soveltamista jatkettaisiin kuukaudella eli 31.12.2021 asti. Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lakiluonnoksen lausuntokierrokselle, joka päättyy 21.9.2021.

Tällä hetkellä lakia sovelletaan hankinta- ja muuntotukeen, jota on haettu viimeistään 30.11.2021. Tavoitteena on varmistaa hankintatuen ja muuntotuen hakemisen mahdollisuus kotitalouksille myös joulukuun 2021 aikana.

Tavoitteena on uudistaa ajoneuvokantaa nykyistä vähäpäästöisemmäksi, mikä pienentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen esitysluonnos laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta on lausunnoilla 21.9.2021 asti. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan toista hallituksen esitystä, jolla jatkettaisiin nykyisiä hankinta- ja konversiotukia. Lakihankkeessa valmistellaan myös uusia tukia eli sähkö- ja kaasukäyttöisten pakettiautojen hankintatukea ja sähkökäyttöisten kuorma-autojen hankintatukea. Esitys lähetetään lausunnoille syksyllä ja se on tarkoitus käsitellä vuoden 2022 täydentävän talousarvion yhteydessä loppuvuonna 2021.

Lisätietoja:yksikön johtaja Päivi Antikainen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 050 382 7101, paivi.antikainen(at)gov.fi

Muualla palvelussa:

Tiedote 12.5.2021: Neljä tukea suunnitteilla vähäpäästöisen ajoneuvon hankintaan – uutena sähkökäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuet

Muualla verkossa:Lausuntopalvelu.fi: Hallituksen esitysluonnos laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta