Raskaan yhdistelmän käyttäjä – tarkista kytkentälaitteiden yhteensopivuus ja kunto

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tietoon on tullut raskaiden yhdistelmien 50 mm vetosilmukoiden ja -kytkinten yhteensopivuudessa esiintyneitä ongelmia. Vetosilmukan varsi voi olla liian paksu ja ottaa kiinni virheellisesti vetokytkimeen, mikä voi aiheuttaa vaurioita äärimmäisissä kääntökulmissa. Tästä syystä Traficom suosittelee raskaiden yhdistelmien käyttäjiä tarkistamaan välittömästi kytkentälaitteiden yhteensopivuuden.

Markkinoille on tullut yhä järeämpiä vetosilmukoita johtuen voimaan astuneista massamuutoksista. Järeimmät standardinmukaisten vetosilmukoiden varret eivät välttämättä sovi kääntymään kaikissa vetokytkimissä. Epäsopivien kytkentälaitteiden käyttö voi myös vaurioittaa kytkentälaitteita siten, että kytkennän luotettavuus vaarantuu. Mahdolliset vauriot aiheutuvat ajettaessa yhdistelmä äärimmäisiin kääntökulmiin.  

Lainsäädännön näkökulmasta kytkentälaitteiden mahdolliset yhteensopivuusongelmat johtuvat direktiivin 94/20/EY  ja E-säännön 55  poikkeavasta mitoituksesta. E-sääntö 55 sallii suuremman vetosilmukan varren paksuuden verrattuna direktiiviin 94/20/EY. Tämä voi aiheuttaa sen, etteivät E-sääntö 55 mukaisesti hyväksytyt vetosilmukat sovi kääntymään 94/20/EY mukaisesti hyväksytyssä vetokytkimessä.

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä velvoittaa käyttäjän huolehtimaan yhdistelmää kytkettäessä, että ajoneuvot ovat kytkentälaitteiltaan yhteensopivia. Traficom suosittelee raskaiden yhdistelmien käyttäjiä tarkistamaan vetokytkinten ja -silmukoiden yhteensovituksen sekä sen, että kytkentälaitteet mahdollistavat myös äärimmäiset kääntökulmat. Jos yhdistelmää on käytetty yhteen sopimattomilla kytkentälaitteilla, käyttäjän tulisi tarkistaa kytkentälaitteiden kunto ja tarvittaessa vaihtaa tai korjata kytkentälaitteet asianmukaisesti.

Traficom tutkii ja seuraa asiaa sekä tiedottaa lisää tarvittaessa.

Lainsäädäntö:

Asetus ajoneuvojen käytöstä tielläDirektiivi 94/20/EYE-säännön 55 revisio 2

Lisätietoja:

ylitarkastaja Henri Takkinen, Traficom, henri.takkinen(at)traficom.fi, puh. 029 534 5417 (lomalla 24.6. alkaen) tarkastaja Mikko Liukkonen, Traficom, mikko.liukkonen(at)traficom.fi, puh. 029 534 5365ylitarkastaja Mika Loponen, Traficom, mika.loponen(at)traficom.fi, puh. 029 534 5535