Puutteet ajopiirturitietojen toimittamisessa johtivat työnantajan sakkoihin tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi kuljetusalan yrittäjän 35 päiväsakon sakkorangaistukseen tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 23.9.2020.

Työnantajana toimiva yritys ei toimittanut Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastajalle tämän tarkastusta varten pyytämiä kaikkia ajo- ja lepoaikatietoja. Työnantajaa oli velvoitettu vuosina 2014-2020 kehotuksilla toimittamaan kaikki pyydetyt tiedot, mutta työnantaja toimitti aina vain osan tiedoista.

Oikeudenkäynnissä työnantaja vetosi sopimukseen, jonka se oli tehnyt ulkopuolisen yrityksen kanssa. Työnantajan mukaan oli sovittu, että ulkopuolinen yritys huolehtii ajopiirturitietojen keräämisestä ja toimittamisesta työsuojelutarkastajalle. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

Ajopiirturitietoja ei tallennettu eikä säilytetty asianmukaisesti. Lisäksi oli jätetty tekemättä käytössä olleiden digitaalisten ajopiirtureiden niin sanotut yrityslukitukset.

Käräjäoikeus toi tuomion perusteluissaan esille sen, että työnantaja ei voi siirtää vastuutaan muille tahoille sopimuksista huolimatta. Lisäksi oikeus katsoi, että kyseessä on pitkäaikainen laiminlyönti.

Työnantajan velvollisuudet ajopiirtureiden käytössä

Ajo- ja lepoaikojen valvomiseksi, työsuhteen oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseksi sekä kuljetusten ohjaamiseksi yrityksen on jäljennettävä omaa yritystään koskevat ajo- ja lepoaikatiedot ajoneuvon digitaalisesta ajopiirturista. Ajo- ja lepoaikatiedot tulee säilyttää vähintään yhden vuoden ajan. Tiedot on pyynnöstä esitettävä tai luovutettava toimivaltaiselle tarkastajalle. Ajo- ja lepoaikatietojen yksilöimiseksi yrityksen on lukittava digitaalisen ajopiirturin tiedot yrityskortilla ennen ajoneuvon käyttöönottoa yrityksessä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen ylitarkastaja Auni Miettinen korostaa sitä, että viimekätinen vastuu työnantajan velvoitteiden noudattamisesta on aina työnantajalla.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomio 23.9.2020, R 20/170

YhteyshenkilötJohtaja Markku Rautio 0295 017 045 tai Ylitarkastaja Auni Miettinen 0295 016 987etunimi.sukunimi@avi.fiTyösuojelun vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto

 

Aluehallintovirasto

 

Työsuojelu − tervettä työtä!Työsuojeluviranomaisena huolehdimme siitä, että työ Suomessa on terveellistä, turvallista ja reilua. Valvomme työn tekemistä työpaikoilla. Annamme myös ohjausta ja neuvontaa sekä kannustamme työpaikkoja omaehtoiseen, ennaltaehkäisevään työsuojelutyöhön.