Polttoaineveron korotukset nostavat merkittävästi kuljetusalan kustannuksia

Elokuun alussa tuli voimaan polttoaineveron korotus, joka nosti fossiilisen dieselöljyn verotasoa 6,46 senttiä litralta. Tämä veronkorotus kasvattaa kuljetuskustannuksia Suomessa lähes 80 miljoonalla eurolla vuodessa, mikä vastaa yli prosentin kustannusnousua kuorma- ja pakettiautoliikenteessä. 

johtaja Petri Murto

On huomattava, että tämä 1.8. voimaantullut veronkorotus valmisteltiin syksyllä 2019 täysin erilaisessa taloustilanteessa kuin missä Suomi nyt on. Polttoaineveron korotus hidastaa Suomen taloudellista elpymistä. Koronakriisi on ajanut myös kuljetusyrityksiä ahtaalle, ja sen vuoksi korotus oli ajankohdaltaan erityisen haitallinen.

SKAL on toistuvasti esittänyt, että Suomessa tulisi nyt ottaa käyttöön hallitusohjelmassa linjattu ammattidiesel, jolla voitaisiin lieventää veronkorotuksen vaikutusta kuljetusyrityksille.

2010-luvun alusta polttoaineveroa on korotettu yhteensä yli 60 %. Nousu on ollut huomattava ja muutos on tehnyt Suomesta yhden EU-maiden kovimmista dieselpolttoaineen verottajista. Viimeisen kymmenen vuoden aikana dieselin veronkorotuksilla on lisätty Suomen logistiikkakustannuksia yli 300 miljoonalla eurolla.

Uusi veronkorotus jo valmistelussa

Kun edellisen veronkorotuksen voimaantulosta on kulunut aikaa alle viikko, etenee valmistelu jo seuraavan korotuksen osalta. Valtiovarainministeriö on valmistellut hallituksen esitysluonnoksen, jossa parafiinisen dieselöljyn 5 sentin suuruisesta laatuperusteisesta veronalennuksesta luovuttaisiin vaiheittain vuosien 2021, 2022 ja 2023 alussa. Muutos nostaisi dieselöljyn kokonaisverotusta 115 miljoonalla eurolla vuosittain siinä vaiheessa, kun alempi verokanta on poistettu kokonaan. Kuljetusyritysten verotaakka kiristyisi muutoksen myötä Suomessa noin 60 miljoonalla eurolla vuodessa.Hallituksen esitysluonnoksessa esitetään paljon epävarmuustekijöitä sen suhteen, millaisia vaikutuksia veronkorotuksella on dieselöljyn pumppuhintaan. Esitysluonnoksen mukaan dieselöljyn arvonlisäveroton pumppuhinta nousisi muutoksen johdosta noin 2,4 senttiä litralta. Tähän arvioon perustuen kuljetuskustannukset nousisivat muutoksen myötä yli 30 miljoonalla eurolla vuosittain. Kustannusten nousu voi olla tätä enemmänkin.

Polttoaineveronkorotukset Suomessa ovat johtaneet tilanteeseen, jossa maanteiden tavaraliikenne maksaa polttoaineveroja vuosittain noin 700 miljoonaa euroa. Tämä on yli 10 % alan liikevaihdosta. Tilanne asettaa suomalaiset kuljetusyritykset heikompaan asemaan suhteessa ulkomaiseen kilpailuun.

SKAL antoi lausuntonsa asiasta 7.8., jossa se toi esiin parafiinisen dieselin alemman veronkannan poistamisen haitalliset vaikutukset. Lausunnossaan SKAL vetosi valtiovaltaan, jotta tässä taloustilanteessa ei verotuksella luotaisi uusia lisäkustannuksia kuljetusalalle: 

SKAL vetoaa voimakkaasti tässä tilanteessa Suomen hallitukseen. Kuljetusyritykset ovat koronakriisin keskellä suoraselkäisellä toiminnallaan varmistaneet yhteiskunnan kriittisten toimintojen, kuten ruokahuollon toimintaa. Tätä on tehty haastavissa olosuhteissa, jotka ovat aiheuttaneet suoria lisäkustannuksia kuljetusyritysten kannettavaksi. Nyt käsillä oleva taloudellinen kriisi koettelee myös maanteiden tavaraliikennettä. On kohtuutonta, että tässä tilanteessa yhdelle toimialalle asetetaan kymmenien miljoonien eurojen veronkorotuksia.

Lausunto ehdotukseen nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta