Poliisin sakkokäsikirjan tavoitteena on yhdenmukainen sakkomenettely

Poliisihallitus on julkaissut sakkoa koskevat ohjeet ja sakotusta ohjaavan sakkokäsikirjan. Ohje tulee voimaan syyskuussa, mutta käsikirjaa voi soveltaa jo nyt, koska se on voimassa olevan lainsäädännön tulkintaohje.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelinin mukaan uutta sakkokäsikirjaa on kovasti kaivattu sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain (754/2010) sakkomenettelyn soveltamisen tueksi, koska rikesakkomenettelyssä ja rangaistusmääräysmenettelyssä sakkokäsikirja oli keskeinen arjen työkalu

– Uusi sakkokäsikirja on kolmiosainen kokonaisuus. Käsikirjan ensimmäisessä eli yleisessä osassa käsitellään menettelyn yksityiskohtia. Yleinen osa on myös laaja kuvaus sakkomenettelystä. Toinen, erityinen osa sakkokäsikirjasta sisältää rikkomusnimikkeistön ja sen soveltamisohjeen. Kolmannen osan muodostavat sakkomenettelyssä pitkään käytössä olleet liitetaulukot, Arvelin kertoo.

Sakkokäsikirja on jokaisen poliisihallinnon virkamiehen ohje ja työväline

Arvelinin mukaan sakkokäsikirjassa korostuu jokaiselle tuomiovaltaa ja ratkaisuvaltaa käyttävälle virkamiehelle kuuluva vastuu tekemistään lainkäyttöratkaisuista.

– Sakkomenettelyssä poliisi voi käyttää entistä enemmän merkittävää tuomiovaltaa ratkaistakseen erilaisia yksinkertaisia ja selviä rikosasioita rikesakkomääräyksillä ja sakkomääräyksillä. Vaihtoehtoisesti poliisi voi ratkaisuvaltaa käyttäen käsitellä rikosasian sakkovaatimuksella, jonka poliisi siirtää syyttäjän ratkaistavaksi, Arvelin sanoo.

Arvelin korostaa, että sakkomenettelyn käyttämisen tulee olla laadukasta, huolellista ja vastuullista sekä ennen kaikkea yhdenmukaista rikosasioiden laadusta riippumatta.

– Poliisi toimii sakkomenettelyssä tuomarin roolissa ja tekee päätöksiä rikosasioissa, jonka vuoksi tuomiovallan käytön pitää olla yhdenmukaista koko maassa. Yhdenmukainen sakkomenettelyn soveltaminen myös osoittaa lainsäätäjän luottamusta poliisia kohtaan. Tämä luottamus halutaan ansaita jatkossakin, Arvelin korostaa.

Sakkokäsikirja on julkaistu suomeksi. Ruotsiksi ja englanniksi se julkaistaan myöhemmin. Käsikirja löytyy poliisin verkkosivulla osoitteesta https://www.poliisi.fi/rikoksen_esitutkinta/suppea_esitutkinta

Lisätietoja:poliisitarkastaja Konsta Arvelin, p. 0295 481 698