Poliisille 30 lisävirkaa harva-alueille, näkyvyyttä lisätään myös muilla keinoin

Hallitus päätti budjettiriihessään, että poliisin rahoitusta lisätään ensi vuonna 4,1 miljoonalla eurolla. Tämä tarkoittaa poliisin voimavarojen kasvattamista 68 henkilötyövuodella vuoden 2021 aikana.

– Poliisitoiminnan on pystyttävä tarjoamaan laadukkaita poliisipalveluita koko valtakunnan alueella. Lisärahoituksella haluamme hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti lisätä poliisin voimavaroja harvaan asutuilla alueilla ja parantaa alueiden turvallisuutta. Harva-alueille kohdennetaan ensi vuoden aikana 30 uutta virkaa. Teemme töitä, jotta Suomi olisi jatkossakin maailman turvallisin maa, sisäministeri Maria Ohisalo sanoo.

Poliisihallitus on hallitusohjelman edellyttämällä tavalla laatinut selvityksen poliisin toimintavalmiusajoista. Hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti enimmäistoimintavalmiusajat määritettiin viime heinäkuussa julkaistussa Poliisihallituksen toimintavalmiusraportissa.

Selvityksen mukaan erityisen kauan poliisilla kestää keskimäärin mennä tehtäville maaseutumaisiin kuntiin, joissa poliisitehtäviä on erittäin harvoin. Esimerkiksi poliisiyksiköiden reuna-alueilla on kuntia, joihin poliisin paikalle tulo kestää pitkään. Hallituksen tavoitteena on lisätä viranomaisten läsnäoloa ja näkyvyyttä etenkin alueilla, joissa on heikompi palvelutaso.

Ohisalon mukaan hallituksen tavoitteena on nostaa poliisien henkilötyövuosimäärä 7 500 poliisiin vuoden 2022 aikana.

Lisäraha kohdennetaan poliisissa kolmeen kohteeseen

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan hallituksen myöntämää lisärahoitusta käytetään näkyvyyden lisäämiseen viiden poliisilaitoksen alueella: Lapissa, Oulussa, Itä-Suomessa, Sisä-Suomessa ja Pohjanmaalla.

– Seinien sijaan panostamme tietojohtoisuuteen ja liikkuviin partioihin, jotta poliisipalvelut ovat saatavilla oikeaa-aikaisesti siellä, missä niitä tarvitaan. Poliisi tekee käytettävissä olevilla resursseillaan kaikkensa ihmisten arjen turvaamiseksi ja turvallisuuden tunteen ylläpitämiseksi. Tavoitteenamme on olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa eli aina siellä, missä poliisia akuutisti tarvitaan, Kolehmainen sanoo.

Poliisihallitus julkisti viime vuonna selvityksen valvonta- ja hälytystoiminnan tilasta ja osana sitä 52 toimenpidesuositusta. Listalla on muun muassa harva-alueiden rekrytoinnit ja moniosaamista tukevat tehtävänkuvat, uusien toimintatapojen, kenttävalvontaryhmien ja lähipoliisitoiminnan kehittäminen.

Poliisipalveluita parannetaan myös digitalisaation avulla. Poliisin lupapalvelut ovat jo saatavissa pääosin sähköisesti tai etukäteen ajan varaamalla. Myös rikosilmoituksen voi tehdä verkossa, ja palvelu uudistetaan tämän vuoden aikana.

Kehittämistoimilla lisätään näkyvyyttä ja tietojohtoista partiointia

Oulun poliisilaitoksella kehysrahoitukseen osoitettiin vuonna 2020 viisi henkilötyövuotta muun muassa poliisin näkyvyyden lisäämiseksi harva-alueilla. Laitokselle perustettiin 1+4 poliisihenkilön vahvuinen monikäyttöryhmä, jonka tehtävinä ovat harva-aluevalvonta, päivittäisrikostutkinnan tuki, ennalta estävä toiminta ja lähipoliisitoiminta. Toiminta jatkuu vuonna 2021.

– Monikäyttöryhmän tavoitteena harva-alueilla on erityisesti lisätä poliisin näkyvyyttä ja nopeuttaa poliisin paikalle tuloa kiireellisissä hälytystehtävissä. Haluamme myös näkyä paikallisessa maaseutumediassa ja somessa ja tehdä poliisihenkilöt tutuiksi alueen ihmisille, sanoo Oulun poliisipäällikkö Mika Heinilä.

Myös Itä-Suomen poliisilaitoksella on tehostettu kuluvana vuonna poliisin toimintaa harva-alueilla kuten Keiteleellä, Puumalassa ja Outokummussa.

– Tämän seurauksena poliisin tulo tehtäväpaikalle on nopeutunut. Tietojohtoisella toiminnalla kohdennetaan partioita sinne, missä niitä etukäteisanalyysin perusteella todennäköisimmin tarvitaan, sanoo Itä-Suomen poliisilaitoksen apulaispäällikkö Kai Markkula.

Pohjois-Karjalassa on kokeiltu vartijoista muodostettuja kuljetuspartioita. Kun vartijat hoitavat kuljetustehtäviä, aiemmin kuljetustehtäviä hoitaneet poliisit ovat vapautuneet kiireellisiin hälytystehtäviin. Vartijapartiotoimintaa on tarkoitus laajentaa Pohjois-Savoon. Itä-Suomessa aiotaan myös kehittää ennalta estävää toimintaa lisäämällä poliisin näkyvyyttä verkossa.

Lapin poliisilaitoksella pitkät välimatkat tuovat ylimääräisen haasteen poliisipartioiden sijoittelulle sinne, missä poliisitehtäviä kulloinkin ilmenee – poliisitehtävät tulevat eteen usein hyvin yllättäen eivätkä välttämättä siellä, missä poliisiasemat fyysisesti sijaitsevat. Tietojohtoisella työvuorosuunnittelulla näkyvyyttä ja läsnäoloa voidaan kuitenkin parantaa.

– Lisäpartioiden myötä kenttäpartioille määritelty enimmäistoimintavalmiusaika on paremmin saavutettavissa myös poliisiyksikön reuna-alueilla, sanoo Lapin poliisilaitoksen poliisipäällikkö Esa Heikkinen.

– Poliisilaitosten välinen yhteistyö on erittäin tärkeää erityisesti poliisiyksiköiden reuna-alueilla sen varmistamiseksi, että hälytystehtävää lähimpänä oleva partio voi hoitaa tehtävän, vaikka tehtävä olisi naapurilaitoksen toimialueella, sanoo poliisiylijohtaja Kolehmainen.

Liitteet:Toimintavalmiusajat kunnittain tammi-syys 2019 ja 2020 (ladattava tiedosto, Excel)Toimintavalmiusajat kunnittain tammi-lokakuu 2019 ja 2020 (ladattava tiedosto, Excel)