Poliisi valvoi tehostetusti raskasta liikennettä

Poliisin viime viikolla suorittamassa raskaan liikenteen valvonnassa todettiin ajo- ja lepoaikarikkomuksia 246 kappaletta, epäkuntoisuuksien takia matka jouduttiin keskeyttämään kokonaan 14 tapauksessa ja seuraamuksia epäkuntoisuuksista kirjattiin 53 kappaletta.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Kari Onnisen mukaan suhteellisesti suurin muutos aiempiin valvontajaksoihin verrattuna oli tarkkaamattomuutta liikenteessä aiheuttavissa teoissa, kuten puhelimien, tablettien tms. laitteiden käyttämisessä ajon aikana sekä ajoneuvoissa olleet näkyvyyttä haittaavat esteet. Tämä aihe oli tällä kertaa yhtenä yksittäisenä valvonnan erityiskohteena ja seuraamuksia siitä jaettiin 48 tapauksessa.

Lisäksi seuraamuksia määrättiin muun muassa kuorman varmistamiseen (48), kuljettajan ja ajoneuvon asiapaperirikkomuksiin (24) sekä ylikuormiin (21) liittyen.

– Erityisen huolissaan pitää olla edelleen siitä, että niin tehostetun valvonnan yhteydessä tehtyjen havaintojen kuin kentältä tulleiden raskaan liikenteen valvojien viestien mukaan ajo- ja lepoaikarikkeiden määrä on edelleen kohtuuttoman suuri suhteessa tarkastettujen ajoneuvon määrään. Muutosta parempaan ei ole tapahtunut, Onninen sanoo.

Poliisi valvoi raskasta liikennettä tehostetusti viime viikolla 18.2. – 24.2.2019 koko maassa. Valvontateeman osallistuivat kaikki poliisilaitokset.

Valvonnan tavoitteena oli liikenneturvallisuuden parantaminen sekä harmaan talouden ja kuljetusrikollisuuden torjunta ja paljastaminen. Valvontaa kohdennettiin erityisesti ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen, ajoneuvojen kuntoon sekä kuorman varmistamiseen.

Valvontajakson aikana tarkastettiin yhteensä 1 566 raskasta ajoneuvoa, joista 1 310 kotimaista sekä 242 ulkomaista ja 14 linja-autoa.

Kuljettajille määrättiin kaikkiaan 391 seuraamusta. Osalle kuljettajista kirjoitettiin seuraamuksia useammasta kuin yhdestä rikkeestä.

Lisätietoja:

poliisitarkastaja Kari Onninen, p. 0295 481 757.