Poliisi on panostanut raskaan liikenteen valvontaan

Raskaan liikenteen valvonta on yksi poliisin liikennevalvonnan painopisteitä. Raskaan liikenteen valvontaan liittyy turvallisuuskysymysten lisäksi vahvasti myös harmaan talouden torjunnan näkökulma, sillä yksistään liikenteessä ilmenevän harmaan talouden mittakaavaksi on arvioitu noin 500 miljoonaa euroa vuodessa.

Poliisin liikennevalvonnasta vastaavan Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Hannu Kauton mukaan poliisin raskaan liikenteen valvonnan määrä lisääntyi vuonna 2020 yli 8 000 valvontatunnilla vuoteen 2019 verrattuna. Vuoteen 2015 verrattuna lisäystä oli noin 16 000 valvontatuntia.

– Lisääntynyt valvonta johti rikkeiden paljastumisen lisääntymiseen. Suoritteissa ja seuraamuksissa tapahtui kasvua erityisesti ajo- ja lepoaikatarkastusten, teknisten tienvarsitarkastusten, sekä ajoneuvopunnitusten ja niiden perusteella määrättyjen ylikuormamaksujen osalta, Hannu Kautto kertoo.

 Vuonna 2020 ajoneuvojen punnituksia tehtiin 27 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisääntyneiden punnitusten tuloksena määrättiin seuraamuksina ylikuormamaksuja 20 prosenttia enemmän.

Raskaan liikenteen tarkastusten vaativuus kasvanut

Tarkastettujen ajoneuvojen määrä ei ole lisääntynyt aivan samassa suhteessa lisääntyneiden valvontatuntien määrän kanssa. 

– Raskaan ajoneuvon tarkastuksessa huomioitavien valvontakohteiden määrä ja tarkastamisen vaativuus ovat lisääntyneet ajoneuvojen teknologian kehityttyä ja lainsäädännön muutosten myötä. Tämä on johtanut vääjäämättä siihen, että yksittäisen ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän tarkastaminen kestää aiempaa pidempään, Kautto sanoo.

Poliisi varmistaa raskaan liikenteen osaamista aktiivisella koulutuksella

Kauton mukaan muutokset vaativat entistä enemmän osaamista ja valvontavälineistön kehittämistä. 

– Raskaan liikenteen valvonnan monimutkaistuvassa ja jatkuvassa muutoksessa olevassa toimintaympäristössä työskentely vaatiikin henkilöstön jatkuvaa koulutusta. Tarvitaan yhä laajempaa erityisosaamista valvojilta, sekä aktiivista verkostoitumista ja yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden toimijoiden, Hannu Kautto korostaa.

Raskaan liikenteen osaamisen varmistaminen on poliisissa erityinen huomion aihe. Valvojien osaamisen ylläpitämiseksi on järjestetty vuosittain useita raskaan liikenteen valvonnan erityiskursseja. Koulutuksia toteutetaan monimuotoisesti ja korona-aikanakin on pystytty toteuttamaan kattavasti ajankohtaisia osaamisen päivityksiä mm. päästö- ja digipiirturimanipulointien paljastamiseen. 

Koulutuksista vastaavat poliisin valtakunnallinen raskaan liikenteen ohjaustoiminto, Poliisiammattikorkeakoulu sekä erikseen aihekohtaisesti osallistuvat asiantuntijat eri viranomaisista (mm. Traficom, TUKES). Koulutus- ja valvontayhteistyötä tehdään aktiivisesti myös Tullin ja Rajavartiolaitoksen kanssa erillisten suunnitelmien mukaisesti.

Kuluvana vuonna järjestään useita raskaan liikenteen tehovalvontajaksoja, joissa valvotaan liikenneturvallisuutta sekä torjutaan kuljetusrikollisuutta ja harmaata taloutta.

Lisätiedot: poliisiylitarkastaja Hannu Kautto, p.0295 481 866poliisitarkastaja Kari Onninen, p. 0295 481 757