Pidennystä ja jatkoaikaa kortteihin, pätevyyksiin ja lupiin koronan vuoksi

Seuraavat muutokset tulivat voimaan 28. toukokuuta 2020 kun valtioneuvosto antoi päätöksensä EU-asetuksen mukaisesti. Voimassaoloaikojen pidentämisestä huolimatta kannattaa uusimiset hoitaa mahdollisuuksien mukaan ajoissa, koska poikkeusajan päätyttyä voi tulla ruuhkaa, kun uusijoiden määrä on hetkellisesti normaalia suurempi.

Ajokorttien, joiden voimassaolo päättyy jaksolla 1.2.-31.8.2020, voimassaoloa pidennetään seitsemällä kuukaudella. Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyksien, joiden voimassaolo päättyy 1.2.-31.8.2020, voimassaoloa jatketaan seitsemällä kuukaudella.Ammattiliikenteen kuljettajakorttien, joiden voimassaolo päättyy 1.3.–31.8.2020, uusimisen määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella.Tavara- ja linja-autoliikenteen yhteisölupien sekä kansainvälisen kuljettajatodistuksen voimassaoloaikaa pidennetään kuudella kuukaudella, jos nämä päättyvät 1.3.–31.8.2020 välisenä aikana.Muutokset perustuvat EU-asetuksessa säädettyihin poikkeuksiin.Ajoneuvojen katsastukset ja ajopiirtureiden tarkastukset suoritetaan EU-asetuksesta huolimatta Suomessa jatkossakin normaalisti.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 700 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fiwww.skal.fi/korona @SKALry

Lisätietoja:SKAL asiantuntijapalvelut; asiantuntijapalvelut@skal.fi; 09 478 999