Pelkästään tiestö tarvitsee lisää rahaa 300 miljoonaa euroa vuodessa

Parlamentaarinen liikennetyöryhmän esitys liikenneverkon kehittämisestä sisälsi paljon hyvää. Rahoitusta tarvitaan lisää perustienpitoon ja pitkäjänteinen verkon kehittäminen on välttämätöntä.

Tiestöön nyt käytettävissä oleva raha ei riitä olemassa olevan tieverkon kunnossapitämiseen, uusinvestointeihin ja korjausvelan vähentämiseen.  Kunnossa oleva tiestö mahdollistaa elinkeinoelämän kilpailukyvyn sekä arjen turvallisen liikkumisen. Auto- ja tieforumin mielestä kuitenkin jo pelkästään tiestön kuntoon saattaminen ja kunnossapitäminen tarvitsisi lisärahaa esitetyn 300 miljoonaa euroa vuodessa.

Käynnissä olevalla hallituskaudella miljardin euron korjausvelan vähentämiseen oli käytössä noin puoli miljardia euroa niin sanottua kehyksen ulkopuolista rahaa.  Korjausvelan kasvu saatiin vasta pysähtymään vuoden 2017 lopulla. Työtä korjausvelan vähentämiseksi pitää jatkaa erityisrahoituksella vähintään seuraavien kahden hallituskauden ajan. Pitkäjänteinen rahoitusnäkymä mahdollistaa toimenpiteiden suunnittelun ja urakoiden kilpailutuksen tehokkaasti.

Perustienpidon rahoituskehykseen tarvitaan tämän lisäksi pysyvä tasokorotus, jolloin voitaisiin varmistaa nykyisen tieverkon verkon riittävä talvikunnossapito sekä ylläpito. Nykyinen rahoitus ei ole riittävä vaatimusten mukaiseen talvikunnossapitoon ja teiden riittävään ja oikea-aikaiseen ylläpitoon.

Auto- ja tieforumin yhteisöt ovat saaneet tämän talven aikana poikkeuksellisen paljon palautetta teiden talvikunnossapidon ongelmista. Liikenneviraston omankin viestinnän perusteella (Teiden talvihoidossa uudet keinot haussa, 5.2.2018) asia on ollut näkyvästi esillä.

Tiesään ennustamisessa Ilmatieteen laitos tuottaa informaatiota teiden kunnossapitoa varten. Liikennevirasto on osaltaan kertonut reaaliaikaisista tietojärjestelmistä, joita käytetään kunnossapidon ohjaamisessa ja tiedon jakamisessa tielläliikkujille. Hyvistä tiedosta ja tietojärjestelmistä huolimatta teiden kunnossapito on reaalista toimintaa, joka edellyttää riittäviä resursseja käytännön toteutukseen.

Valmisteilla olevissa uudistuksissa ja erityisesti alueellisen tienpidon vastuun siirtyessä maakunnille ja ELY-keskusten lakkautuessa, pitää pystyä varmistamaan tiestön ylläpito, kehittäminen ja hoito.

Auto- ja tieforum toivoo, että parlamentaarisen työryhmän esittämät tavoitteet säilyvät myös seuraavien hallitusten aikana ja ehdotukset realisoituisivat toimenpiteiksi. 

Lisätietoja: Nina Raitanen, ATF p. 040 744 2996

Auto- ja Tieforum (ATF) on 29:stä tiestön ja tieliikenteen koskettamasta järjestöstä koostuva vaikuttamis- ja tiedotusyhteistyöfoorumi, joka on perustettu jo 1990 -luvulla. Foorumi toimii järjestöjen yhteisenä äänenä ja asiantuntijana, joka pyrkii edistämään tiestön ja tierahoituksen kehittämistä. Suomen Tieyhdistys toimii ATF:n asiamiehenä.

Lisätietoja ATF:stä ja sen jäsenistä osoitteesta http://www.tieyhdistys.fi/tieyhdistys-ry/atf/