Pääkaupunkiseudun jäteautoissa luovutaan fossiilisista polttoaineista

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY luopuu fossiilisista polttoaineista jäteautoissa. HSY on päättänyt, etteivät jäteautot saa kulkea fossiilisilla polttoaineilla, vaan niissä on käytettävä muita vaihtoehtoisia polttoaineita. Jatkossa kaikki noin 140 jäteautoa kulkevat pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella esimerkiksi biokaasulla tai uusiutuvalla dieselillä. Päätös tukee HSY:n strategista tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030.

– Jäteautojen polttoaineeksi on nykyisin tarjolla paljon vähäpäästöisiä vaihtoehtoja, kuten biokaasu, biodiesel, parafiininen diesel (HVO) ja etanoli. Tulevissa kilpailutuksissamme edellytämme kuljetusyrittäjien tarjoavan ei-fossiilisia vaihtoehtoja, joilla on minimaaliset ilmastovaikutukset. Suunnittelemme myös testaavamme täyssähköistä jäteautoa omassa hankkeessamme, kertoo HSY:n käyttöpäällikkö Juho Nuutinen.

Pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella kulkee tällä hetkellä noin 140 jäteautoa, jotka tyhjentävät jätteitä kotitalouksista. HSY kilpailuttaa kuljetusurakat alueittain noin viiden vuoden välein. Uutena ehtona on autojen käyttövoimana ei-fossiilinen polttoaine.

Jätekuljetusten ilmastopäästöt minimiin

Toimiva kiertotalous edellyttää jätteiden lajittelua aiempaa useampiin materiaalivirtoihin. HSY tarjoaakin asukkaille monipuolisesti mahdollisuuksia lajitteluun ja kiinteistöille sitä varten lisää eri jäteastioita. Tämä voi toisaalta lisätä jäteautoliikennettä.

HSY seuraa omista prosesseistaan ja energiankulutuksestaan aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, joita syntyy esimerkiksi käsittelylaitosten, kiinteistöjen, autojen ja työkoneiden käytöstä. Tämän lisäksi tietyistä ulkoisista palveluista, kuten kuljetuksista ja työkoneiden energiankulutuksesta, aiheutuu päästöjä. Laskelmien mukaan näiden osuus kaikista HSY:n päästöistä oli vuonna 2018 alle 10 prosenttia.

– Vaikka jätekuljetusten osuus kaikista toimintamme päästöistä on pieni, kannattaa siihenkin tarttua ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, varsinkin kun kuljetusten määrä on kasvussa, Nuutinen jatkaa.

HSY:n tavoitteena on vähentää vuoteen 2025 mennessä kolmanneksella oman toimintansa ja tuottamiensa palvelujen kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna vuoden 2016 tasoon. Hiilineutraalisuus on määrä saavuttaa vuonna 2030.

Lisätietoja:HSY:n käyttöpäällikkö Juho Nuutinen, puh. 045 657 9310, juho.nuutinen@hsy.fi