Oulujoen ylittäville silloille Pohjantiellä (vt 4) painorajoitusmerkit

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa Oulujoen ylittäville silloille painorajoitukset Pohjantiellä (vt 4). Rajoitukset astuvat voimaan välittömästi painorajoitusmerkkien asettamisen jälkeen. Siltojen kiertämiseksi ovat kiertotiet jaettuna maksimissaan 4,4 metriä ja 5,0 metriä korkeille reitistölupapäätöksille. Reitit siltojen kiertämiseksi näkyvät oheisessa tiedotteessa, mutta ylimassaisten reittilupien kohdalla täytyy lupa kiertotielle hakea erikseen Pirkanmaan ELY-keskukselta. Asetettavat painorajoitukset ovat kaistakohtaiset ja samalla ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa tulee olemaan 76 tonnia. 

Suora linkki tiedotteeseen:http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/359856/Vt4_Oulujoen_sillat.pdf/e1752b61-aa22-40d6-bddf-4bd2ca373fcc