Muutoksia tieliikenteen ammattipätevyyttä koskevaan sääntelyyn

Ajokorttilakia ja liikennepalvelulaissa säädettyjä kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyysvaatimuksia päivitetään vastaamaan EU-sääntelyä. Tasavallan presidentti vahvisti lait 9. heinäkuuta 2020 ja ne tulevat voimaan 13. heinäkuuta 2020.

Liikennepalvelulain ja ajokorttilain muutoksilla pannaan täytäntöön maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin muutokset sekä ajokorttidirektiivin muutokset. 

Lakimuutoksilla täsmennetään poikkeuksia ammattipätevyysvaatimuksista, koulutusten hyväksilukua osaksi ammattipätevyyskoulutusta sekä valtuutetaan Liikenne- ja viestintävirasto luovuttamaan ammattipätevyystodistuksia koskevia tietoja muiden jäsenvaltioiden viranomaisille valvontatarkoituksia varten. 

Samaan aikaan tehdään muutamia direktiivistä riippumattomia muutoksia. Näistä keskeisiä ovat liikennepalvelulain muutos, joka koskee kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyttä koskevien asiakirjojen säilyttämistä sekä lisäys ajokorttilakiin, jolla yöaikaiset epileptiset kohtaukset rinnastettaisiin ajoterveyden arvioinnissa valveaikaisiin kohtauksiin. Ajokorttilain muutoksilla myös tarkennetaan autokoulujen oppilaskirjanpidon säilyttämistä koskevia yksityiskohtia.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa tarkkaan kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyksiä koskevien poikkeusten toimivuutta ja säännösten valvontaa varmistaen niiden käytännön toimivuuden sekä ryhtyy tarvittaessa toimiin poikkeusten täsmentämiseksi.

Säädöksiä kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä täsmennetään myöhemmin annettavalla valtioneuvoston asetuksella, jolla täytäntöönpannaan muut direktiivin edellyttämät muutokset.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Saara Louko, p. 050 530 1472 (9.-12.7. ja 1.8. eteenpäin)ylitarkastaja Monika Mutanen, p. 050 478 4820 (9.7.-9.8.)yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916, Twitter @WirenSini (9.-17.7.)

Muualla palvelussa:

LVM:n tiedote 16.4.2020: Hallitus esittää muutoksia tieliikenteen ammattipätevyyttä koskevaan sääntelyynLVM:n tiedote 28.01.2020: Tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin täytäntöönpanosäädökset lausunnolle

Muualla verkossa:

Valtioneuvosto: Valtioneuvoston yleisistuntojen aineistotValtioneuvoston hanketietopalvelu: Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksiFinlex: Laki liikenteen palveluista (24.5.2017/320)Finlex: Laki liikenteen palveluista (24.5.2017/320)