Muutoksia ajokorttiasetukseen

Hallitus on muuttanut ajokorteista annettua valtioneuvoston asetusta, joka koskee muun muassa poikkeuksia automaattivaihteisten ajoneuvojen ajo-oikeuksien rajoittamiseen. Muutosten taustalla on Euroopan komission direktiivi. Muutettu asetus annettiin 22. lokakuuta 2020, ja se tulee voimaan 1. marraskuuta 2020.

Ajokorttilain mukaan henkilö, joka suorittaa kuljettajantutkinnon ajokokeen tai käsittelykokeen automaattivaihteisella ajoneuvolla, saa lähtökohtaisesti kuljettaa vain automaattivaihteista, tutkinnon luokkaa vastaavaa ajoneuvoa. Sääntely perustuu EU:n ajokorttidirektiiviin.

Tätä koskevista poikkeuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Poikkeukset mahdollistavat sen, että automaattivaihteisella ajoneuvolla suoritetun ajokokeen jälkeen henkilö saa kuljettaa myös kyseisen ajokorttiluokan manuaalivaihteista ajoneuvoa. Poikkeukset koskevat tilanteita, joissa jo olemassa olevaa ajo-oikeutta laajennetaan.

Asetusmuutoksella poikkeuksia laajennetaan aiemmasta siten, että BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, DE-, D1- ja D1E-luokissa saa automaattivaihteisella ajoneuvolla suoritetun ajokokeen jälkeen ajaa myös manuaalivaihteilla, jos jonkun edellä luetellun luokan tai B-luokan ajokoe on aikaisemmin suoritettu manuaalivaihteisella ajoneuvolla. Muutos koskee uusia ajo-oikeuksia.

Samassa yhteydessä muutetaan A2-luokan tutkintoajoneuvojen vaatimuksia komission direktiivin mukaiseksi niin, että moottorin sylinteritilavuuden tulee olla vähintään 245 kuutiosenttimetriä. Muutoksella helpotetaan tutkintoajoneuvojen saatavuutta. Lisäksi myös Puolustusvoimissa koulutetut voivat saada A2-luokan ajo-oikeuden.

LisätietojaYlitarkastaja Monika Mutanen, p. 050 478 4820Yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916

Muualla verkossa:Valtioneuvoston yleisistuntojen aineistotHankeikkuna: Ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) muuttaminen (LVM035:00/2020)