Missä oltiin tyytyväisimpiä maanteiden talvihoitoon?

Mistä päin Suomea löytyvät tyytyväisimmät tienkäyttäjät, entä missä tienkäyttäjien tyytyväisyys parani eniten? Väyläviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen perusteella keskimääräinen asiakastyytyväisyys laski edelliseen talveen verrattuna, mutta osa urakoista paransi tulostaan.

Väylävirasto selvitti palautetutkimuksen perusteella asiakaspalvelussa parhaiten onnistuneet ja asiakastyytyväisyydessä eniten parantaneet hoitourakat viime talven aikana. Maanteiden hoitourakat jaetaan sisältönsä puolesta erittäin vaativiin ja vaativiin urakoihin sekä perusurakoihin.

Tienkäyttäjät olivat tyytyväisimpiä talvihoitoon seuraavien urakoiden alueella:

Erittäin vaativassa hoitourakassa Tampereella (Destia Oy), vaativissa hoitourakoissa Jyväskylässä (YIT Suomi Oy) ja Sastamalassa (YIT Suomi Oy) sekä perusurakoissa Ivalossa (Destia Oy), Kangasalla (Destia Oy) ja Sodankylässä (Destia Oy).

Tienkäyttäjien tyytyväisyys talvihoitoon oli parantunut eniten seuraavissa urakoissa:

Erittäin vaativassa hoitourakassa Oulussa (YIT Suomi Oy), vaativissa hoitourakoissa Kemissä (Terranor Oy) ja Kajaanissa (Terranor Oy) sekä perusurakoissa Vetelissä (YIT Suomi Oy), Ivalossa (Destia Oy) ja Nurmeksessa (Destia Oy).

Urakoitsijoilla mahdollisuus vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen

Väylävirasto määrittelee maanteille talvihoidon tavoitetason. Palvelutason toteutumisesta huolehtivat paikallisten ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueet, jotka tilaavat teiden kunnossapidon.

Teiden talvihoitoon kuuluvia tehtäviä ovat esimerkiksi lumen poisto, liukkauden torjunta ja polanteiden tasaaminen.

Hoitourakat eivät kuitenkaan ole keskenään samanlaisia, vaan alueissa ja sääolosuhteissa on eroja. Urakoitsijoilla on silti mahdollisuus vaikuttaa työllään asiakastyytyväisyyteen.

Esimerkiksi urakan henkilöstö, työkoneiden ja -laitteiden valinta, työskentelytavat, sääolosuhteiden ennakointi, toimenpiteiden ajoitus ja aluetuntemuksen hyödyntäminen ovat tärkeä osa urakoitsijoiden työn onnistumista.

Tienkäyttäjien tyytyväisyystutkimuksessa tutkitaan vuosittain urakoiden onnistumista työssään. Tuloksia hyödynnetään muun muassa urakoiden kannustimissa ja toiminnan kehittämisessä.

Laajempi yhteenveto talven tutkimuksen tuloksista julkaistaan myöhemmin toukokuussa.

Lisätietoa:

Väylävirasto: maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinenp. 029 534 3339, etunimi.sukunimi@vayla.fi

ELY-keskus: pohjoisen hankinta-alueen kunnossapitoyksikön päällikkö Kari Parikkap. 029 503 7247, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Katso tarkemmat urakkatasoiset tulokset tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksesta (zip-kansio)

Lue lisää teiden talvihoidosta ja katso talvihoitoluokat kartalla

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.