Ministerityöryhmä ohjaamaan digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämistä

Valtioneuvosto on asettanut digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon ministerityöryhmän 2. syyskuuta 2021. Ryhmän tehtävänä on ohjata julkisen hallinnon, digitalisaation, datatalouden ja tietopolitiikan kehittämistä.

Ministerityöryhmä ohjaa valtioneuvostotasolla digitalisaation, tieto- ja teknologiapolitiikan sekä datatalouden kehittämistä sekä koordinoi näihin liittyviä toimenpiteitä ja tilannekuvaa. Ministerityöryhmä jatkaa julkisen hallinnon uudistamisen poliittisen johtoryhmälle asetettujen tehtävien edistämistä. Ryhmä myös yhteensovittaa kehittämishankkeita ja tekee tarvittavia poliittisia linjauksia keskeisistä toimialansa kehittämiseen liittyvistä toimista.

Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän puheenjohtajana toimii julkista hallintoa koskevissa asioissa kuntaministeri Sirpa Paatero. Muissa asioissa puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka maaliskuun 2022 loppuun, sen jälkeen elinkeinoministeri Mika Lintilä syyskuun 2022 loppuun. Tämän jälkeen ministeri Paatero toimii loppukauden ainoana puheenjohtajana.

Ministerityöryhmän muut jäsenet ovat valtiovarainministeri Annika Saarikko, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sekä sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen.

– Julkisen hallinnon ja digitalisaation kehittäminen kytkeytyvät tiiviisti yhteen. Tavoitteenamme on vahvistaa hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja näin edistää sähköisten palveluiden käyttöönottoa. Tuomalle yhteen eri virastojen palveluita sekä erilaisia asioinnin muotoja voimme varmistaa saavutettavat ja sujuvat julkiset palvelut kaikille, kuntaministeri Sirpa Paatero sanoo.

– Vain yhteistyön kautta voimme mahdollistaa digitalisaation laajan hyödyntämisen yhteiskunnassa ja keinot datan hyödyntämiseen eri sektorit, organisaatiot ja rajat ylittävällä tavalla. Uusi ministerityöryhmä toimii tämän tavoitteen varmentajana, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

– Pidän myös keskeisenä, että suomalaisen digitaalisen yhteiskunnan kehitystä ja Suomen kilpailukykyä rakennetaan jatkossakin tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän, alueiden ja kolmannen sektorin kanssa, ministeri Harakka toteaa.

Mitä seuraavaksi?

Valtioneuvoston yleisistunto nimeää myöhemmin ministeriötyöryhmän pääsihteerit puheenjohtajistotehtävistä vastaavista ministeriöistä.

Lisätietoja:ministeri Paateron erityisavustaja Valtteri Aaltonen, p. 0295 530 399osastopäällikkö Laura Eiro, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0400 969 293yksikön johtaja Maria Rautavirta, liikenne- ja viesintäministeriö, p. 040 718 5975