Ministeriö on pyytänyt selvitystä Trafin palveluiden tietosuojasta ja -turvasta

Viikonloppuna ja alkuviikosta on uutisoitu laajasti Trafin uudesta verkkopalvelusta. Aiheesta on myös keskusteltu paljon sosiaalisessa mediassa. Keskustelussa on kritisoitu palvelun tietosuojaa ja tietoturvaa.

Trafin heinäkuussa avatun verkkopalvelun kautta on voitu hakea tieto siitä, onko henkilöllä voimassa oleva ajo-oikeus (ajokortti) tai muu vastaava lupa.

Liikennepalvelulaki ei velvoita tällaisen palvelun toteuttamiseen. Palvelu on tehty, jotta Trafi voisi entistä paremmin palvella asiakkaitaan

Palvelusta saatavat tiedot ovat olleet julkisia jo ennen Trafin uutta palvelua. Näiden tietojen saatavuus on tärkeää muun muassa liikenneturvallisuuden varmistamiseksi.

Se mikä palvelun myötä muuttui, oli tietojen saatavuus internetin kautta helposti ja ilmaiseksi.

Missään tapauksessa uusi laki ei poista liikenteen turvallisuusvirasto Trafin velvollisuutta huolehtia siitä, että palvelu määritellään ja toteutetaan tietosuojaa vaarantamatta ja tietoturvallisella tavalla.

Mitä seuraavaksi? 

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Viestintävirastoa tarkastamaan ja antamaan ministeriölle asiantuntija-arvionsa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sähköisten palveluiden tietosuojasta ja tietoturvasta.  Arvio on tehtävä läheisessä yhteistyössä tietosuojavaltuutetun kanssa.

Selvityksessä ministeriö pyytää ottamaan kantaa siihen, onko sähköisten palveluiden määrittely tapahtunut asianmukaisesti ja onko kuljettajien henkilötietoja ollut palvelun käyttöönoton jälkeen mahdollista saada massaluovutuksena.

Ministeriö on pyytänyt Viestintävirastoa ottamaan 12.12. mennessä kantaa siihen, voidaanko Liikenteen turvallisuusviraston verkkosivustojen muut kuin kuljettajatietopalvelu laillisesti ja turvallisesti avata.

Ministeriö on pyytänyt myös Liikenteen turvallisuusviraston pääjohtajalta arviota 12.12. mennessä siitä, ovatko muut kuin kuljettajatietopalvelut käyttöönotettavissa laillisesti ja turvallisesti.

Ministeriö on pyytänyt Viestintäviraston lopullista arviota Trafin sähköisten palveluiden tietosuojasta ja tietoturvasta 21.12.2018 mennessä.

Lisätietoja: 

kansliapäällikkö Harri Pursiainenyhteydenotot kansliapäällikön sihteerin Pia Hammarin kautta, p. 0295 34 2323

Tiedote LVM:n sivulla