Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry: Kolkuttaja 2021 -palkinto Arto Kärkkäiselle

Metsäalan Kuljetusyrittäjä ry:n Kolkuttaja-palkinto jaettiin kolmannentoista kerran. Palkinnolla huomioidaan kerran vuodessa jäsenyritysten toimintaedellytyksiin erityisen positiivisella tavalla vaikuttaneita henkilöitä, yrityksiä, yhteistyötahoja tai yhteistyöryhmiä.

Palkinto on tunnustus metsäalan kuljetusyrittäjien toimintaedellytysten parantamiseksi tehdystä työstä. Tärkeää on kehittämiseen tähtäävä yhteistyöhakuinen, jopa molempien osapuolten taloudelliseen menestykseen tähtäävä toiminta.

Vuoden 2021 Kolkuttaja on yrittäjähenkinen ja aktiivinen asioiden eteenpäin viejä. Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n hallituksen kokouksessa hänen nimensä nousi esiin välittömästi päätettäessä Kolkuttaja-huomionosoituksen tämän vuoden kohteesta. Hän on ollut vahvasti vaikuttamassa kahden miljoonaluokan koulutuksen kehittämishankkeen saamiseen logistiikka-alalle Pohjois-Savoon. Hankkeita ovat ”Tehokkaan puutavarakuljettajakoulutuksen oppimisympäristöjen- ja osaamisen kehittäminen” ja ”Raskaan autokaluston kuljettajan jaksamisen edistäminen Vireeksi (Vireeksi-kuljettajan parhaaksi)”.

Kolkuttaja 2021 -palkinnon vastaanottaja Arto Kärkkäisen toiminta on ollut erittäin myönteistä ja poikkeuksellista alamme peruskoulutuksen kehittämisessä sekä alalla toimivien kuljettajien hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n yksi kärkihankkeista on torjua uhkaavaa, lähes koko maassa jo todellisuutta olevaa, kuljettajapulaa koulutusta kehittämällä. Arto Kärkkäinen on tehnyt tätä työtä antaumuksella ja tuloksellisesti. Savon ammattiopisto on noussut muutamassa vuodessa hyväksi malliesimerkiksi koko maan muille logistiikka-alan kouluttajille.

Perinteisesti palkinto on luovutettu Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n vuosikokouksessa. Poikkeuksellisista olosuhteista johtuen palkinto luovutettiin 26.3. Kuopiossa ravintola Kummisedässä kello 18:00.

Seuraa Savon ammattiopiston logistiikka-alaa:Instagram; sakkylogistiikkaFacebook; sakkylogistiikkaTikTok; logistiikkawww.sakky.fi/logistiikkavideotwww.sakky.fi

Lisätietoja:    toiminnanjohtaja Kari Palojärvi, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, p. 0500 376 618

Kolkuttaja-palkinnot

VuosiPalkittu 2009Metsäliitto Osuuskunnan hankinta- ja toimitusyksikön kuljetusten kehittämistyöryhmä 2010   Antti Numminen, Mittaportti Oy 2011Metsäntutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Jari Lindblad 2012MetsäTrans -lehti 2013Puunkuormaus-kiertue 2014Pirjo ja Jouni Porokka 2015Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy 2016Professori Mauri Haataja, Oulun Yliopisto 2017Pirkanmaan ELY-keskuksen Puutavarakuljetusten yhteistyöryhmä                     2018Hannu ja Veli-Matti Weckman 2019Viljo Lappalainen / StoraEnso Oyj 2020Ilari Pirttilä, Metsämiesten Säätiö 2021Arto Kärkkäinen / SAKKY 

 

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry on raakapuutavaraa kuljettavien yrittäjien ja yritysten valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenyhdistys.Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 400 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry