Maantielain muutokset ja uusi yksityistielaki vahvistettiin

Tasavallan presidentti on vahvistanut 13. heinäkuuta 2018 uuden yksityistielain ja maantielain muutokset. Maantielaki on uudelta nimeltään laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä.

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä tulee voimaan 1. elokuuta 2018. Lailla varmistetaan tienpidon laatu ja parannetaan laadun valvontaa. Lisäksi luodaan puitteet valtakunnalliselle, kaikki liikennemuodot kattavalle liikennejärjestelmäsuunnittelulle. Laissa määritellään maanteiden palvelutaso ja laatuvaatimukset yhtenäisesti koko maahan. Merkitykseltään saman tasoisia teitä pidetään yhtä hyvässä kunnossa sijainnista riippumatta. 

Yksityistielaki tulee voimaan 1. tammikuuta 2019. Lakiuudistuksella joustavoitetaan tiekuntien toimintaa ja selkiytetään eri osapuolten vastuita yksityisteiden rakentamisen, ylläpidon ja liikkumisen suhteen. Lain rakennetta ja kieltä on nykyaikaistettu ja selkeytetty. Kuntien tielautakuntien tehtävät siirretään muille toimijoille ja tielautakunnat lakkautetaan kuntien tehtävien vähentämiseksi.

Nyt vahvistetuista laeista poistettiin eduskuntakäsittelyn yhteydessä maakuntauudistukseen liittyvät kohdat. Tarvittavat muutokset tuodaan eduskuntaan sen jälkeen, kun maakuntalait on hyväksytty.

Lisätietoja

hallitussihteeri Eeva Ovaska, LVM, p.  050 431 1354 (maantielaki)neuvotteleva virkamies Kaisa Kuukasjärvi, LVM, p. 050 414 0330 (yksityistielaki)